Další přehrady

 

 

> přehled a mapky všech navržených přehrad v ČR podle návrhu Plánu hlavních povodí  

> seznam přehrad ve formátu PDF (strany 70-81 návrhu PHP), velikost 180 kB

> mapky umístění navrhovaných přehrad (jednotlivá povodí s vyznačenými přehradami, jak je navrhlo Ministerstvo zemědělství v Plánu hlavních povodí):

 

> Dyje

 

> Berounka

 

> Horní Vltava

 

> Dolní Vltava

 

> Labe

 

> Morava

 

> Odra

 

> Ohře 

 

> zpět na hlavní stránku