Seznam lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

 

Tento seznam je převzatý z návrhu Plánu hlavních povodí, jak byl předložen k veřejnému projednání v říjnu 2006. Během projednávání byly ze seznamu tři lokality vypuštěny: Paseky, Heřmánky a Suchá Loz. 

 

Tam, kde to bylo možné, jsme do seznamu jsme doplnili odkaz na detailní mapky (1:50 000) a technické listy. Tyto podrobnosti jsme převzali tam, kde byly identické nádrže navrženy již v dokumentu "Směrný vodohospodářský plán" revidovaném naposledy v roce 1988 (přesný pramen publikovaných mapek a textů je: "Směrný vodohospodářský plán ČSR, Vodní nádrže, publikace č. 34, Praha, prosinec 1988"). 

 

Pokud u některé nádrže mapka a technický popis chybí, jde o lokality v SVP pouze jako "evidované", nikoliv "územně hájené", a podrobnější informace k nim nám proto nejsou dostupné. Pokusíme se vyžádat si tyto chybějící mapky na příslušných povodích a postupně je budeme doplňovat.

 

Naposledy jsme takto doplnili informace k několika přehradám na Zlínsku (Rajnochovice, Blažice, Chvalčov, Brusné, Slušovice II, Želechovice a Záhorovice).

 

Poznámka: Mapky jsou oskenovány v rozlišení 200 DPI z listu o měřítku 1:50 000 a ve formátu JPG mají objem okolo 4 MB. Průvodní technické listy jsou skenovány 150 DPI a v JPG formátu zabírají průměrně 250 kB.

 

 

Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
Hlavní povodí Labe
1 Labská Soutěska: 
mapa
, popis
Labe 1-01-01-005 79,9 101,9 660,00 CZ052 KRNAP, PP Labská soutěska, PO Krkonoše, EVL Krkonoše
2 Husí potok Malé Labe 1-01-01-016 19,1 50,0 651,00 CZ052 KRNAP, PO Krkonoše, EVL Krkonoše
3 Fořt Čistá 1-01-01-028 30,2 243,2 443,00 CZ052
4 Vestřev:
mapa
, popis1, popis2
Kalenský p. 1-01-01-060 62,8 1127,8 400,00 CZ052,CZ051
5 Lata:
mapa, popis1, popis2
Malá Úpa 1-01-02-008 32,2 60,0 760,00 CZ052 KRNAP, PO Krkonoše, EVL Krkonoše
6 Babí Babí potok 1-01-02-022 9,7 163,7 545,00 CZ052 PO Krkonoše, EVL Krkonoše
7 Vlčinec:
mapa, popis1, popis2
Metuje 1-01-03-013 94,6 105,5 446,00 CZ052 CHKO Broumovsko, PO Broumovsko, EVL Metuje a Dřevíč
8 Židovka Židovka 1-01-03-024 32,6 44,6 420,00 CZ052 CHKO Broumovsko
9 Klášterec:
mapa, popis1, popis2
Divoká Orlice 1-02-01-009 155,0 58,8 510,00 CZ053 CHKO Orlické hory, PR Zemská brána, EVL Divoká Orlice
10 Žamberk Rokytenka 1-02-01-021 27,6 138,0 480,00 CZ053
11 Pěčín:
mapa, popis1, popis2
Zdobnice 1-02-01-045 72,2 248,5 525,00 CZ052 CHKO Orlické hory
12 Skuhrov:
mapa, popis
Bě 1-02-01-059 47,2 93,6 483,00 CZ052 CHKO Orlické hory
13 Lukavice Kněžna 1-02-01-069 16,0 69,5 478,00 CZ052 EVL Uhřínov - Benátky
14 Lichkov Tichá Orlice 1-02-02-007 36,6 118,0 536,00 CZ053 PO Králický Sněžník, EVL Tichá Orlice
15 Dolní Lipka Lipka 1-02-02-008 20,9 95,6 545,00 CZ053
 
16 Těchonín Tichá Orlice 1-02-02-013 104,6 168,0 477,00 CZ053 EVL Tichá Orlice
17 Písečná:
mapa, popis
Potočnice 1-02-02-028 13,0 55,8 372,00 CZ053
18 Kounov:
mapa, popis
Dědina 1-02-03-010 36,9 78,9 460,00 CZ052
19 Mělčany
mapa, popis1, popis2
Dědina 1-02-03-017 75,3 63,9 309,40 CZ052 PR Skalecký háj
20 Jangelec Louč 1-03-02-044 403,2 193,3 282,00 CZ053
21 Nad Křižanovicemi:
mapa, popis
Chrudimka 1-03-03-027 243,7 213,9 440,00 CZ053 CHKO Železné hory, PR Oheb, PR Vápenice, EVL Chrudimka
22 Rabouň Novohradka 1-03-03-050 67,4 84,0 336,00 CZ053
23 Rychmburk:
mapa, popis
Krounka 1-03-03-057 65,0 74,5 438,00 CZ053
24 Vrbatův Kostelec Žejbro 1-03-03-075 48,5 63,0 370,00 CZ053
25 Hořička Ležák 1-03-03-092 54,6 269,1 376,00 CZ053
26 Křížová:
mapa, popis
Doubrava 1-03-05-001 22,5 130,8 562,50 CZ061 CHKO Žďárské vrchy, PR Řeka
27 Rochňovec:
mapa, popis
Doubrava 1-03-05-011 114,5 80,0 415,00 CZ061 CHKO Železné hory
28 Spačice:
mapa, popis
Doubrava 1-03-05-021 202,4 60,5 352,00 CZ061,CZ053
29 Březí:
mapa, popis1, popis2
Klejnárka 1-04-01-008 61,2 67,0 359,00 CZ021
30 Vysoké Veselí Cidlina 1-04-02-021 191,5 489,4 250,00 CZ052 EVL Javorka a Cidlina - Sběř
31 Šárovcova Lhota:
mapa, popis1, popis2
Chotěčský potok 1-04-02-039 20,6 303,3 294,00 CZ052
32 Vidoň Bystřice 1-04-03-001 14,4 38,2 383,00 CZ052 PP Kalské údolí, PP Homolka
33 Hořice:
mapa, popis
Bystřice 1-04-03-005 58,9 156,1 310,00 CZ052 PR Miletínská bažantnice, PP Údolí Bystřice, EVL Miletínská bažantnice
34 Doubravčany:
mapa, popis
Výrovka 1-04-06-013 105,8 50,9 319,00 CZ021
35 Tuchoraz:
mapa, popis1, popis2
Šembera 1-04-06-036 27,4 82,8 256,00 CZ021
36 Vilémov:
mapa, popis1, popis2
Jizera 1-05-01-011 141,5 296,0 636,00 CZ051 CHKO Jizerské hory, KRNAP

 

Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
37 Paseky:
mapa, popis
Jizera 1-05-01-011 147,3 44,9 510,00 CZ051 CHKO Jizerské hory, KRNAP, PO Krkonoše, EVL Krkonoše
38 Dolní Štěpanice:
mapa, popis
Jizerka 1-05-01-024 55,8 130,1 490,00 CZ051 KRNAP, PO Krkonoše, EVL Krkonoše
39 Větší Vltavice Větší Vltavice 1-06-01-136 106,2 306,1 595,00 CZ031
40 Český Krumlov:
mapa1, mapa2, popis
Vltava 1-06-01-158 1325,0 1 017,9 555,00 CZ031 PR Český Jílovec
41 Rájov:
mapa, popis
Vltava 1-06-01-192 1621,3 124,0 475,00 CZ031 CHKO Blanský les, EVL Blanský les
42 Brloh:
mapa, popis
Křemžský potok 1-06-01-197 33,7 43,0 629,00 CZ031 CHKO Blanský les, PR Dobročkovské hadce, EVL Blanský les
43 Dívčí Kámen:
mapa, popis
Vltava 1-06-01-210 1781,1 314,8 455,00 CZ031 CHKO Blanský les, PR Holubovské hadce, PR Dívčí kámen, EVL Blanský les
44 Březí:
mapa, popis
Vltava 1-06-01-214 1815,5 134,0 424,00 CZ031 CHKO Blanský les, EVL Blanský les
45 Loužek Malše 1-06-02-009 169,2 153,0 604,00 CZ031 EVL Horní Malše
46 Hradiště:
mapa, popis1, popis2
Černá 1-06-02-032 138,3 408,3 600,00 CZ031
47 Komářice Stropnice 1-06-02-072 399,1 910,0 447,50 CZ031 PP Pašínovická louka, NPR Brouskův mlýn, EVL Stropnice
48 Bednárec Žirovnice 1-07-03-024 119,4 132,0 500,00 CZ031 PP Lipina
49 Jindřiš:
mapa, popis1, popis2
Hamerský p. 1-07-03-048 211,8 123,4 510,00 CZ031
50 Krkavec Nežárka 1-07-03-079 997,6 1 962,3 424,00 CZ031 CHKO Třeboňsko, PP Farářský rybník, PO Třeboňsko, EVL Lužnice a Nežárka
51 Budislav:
mapa, popis
Černovický potok 1-07-04-035 88,8 219,3 484,00 CZ031
52 Bechyně Lužnice 1-07-04-092 3796,5 468,9 380,00 CZ031 PP Vlásenický potok, EVL Lužnice a Nežárka
53 Stodůlky
mapa, popis1, popis2
Křemelná 1-08-01-035 141,8 1 050,0 830,00 CZ032 NP Šumava, PO Šumava, EVL Šumava
54 Rejštejn
mapa, popis1, popis2
Otava 1-08-01-050 416,9 522,4 618,00 CZ032 NP Šumava, PR Amálino údolí, PO Šumava, EVL Šumava
55 Dlouhá Ves
mapa, popis
Otava 1-08-01-054 436,9 157,0 542,50 CZ032 NP Šumava, EVL Šumava
56 Čachrov
mapa, popis1, popis2
Ostružná 1-08-01-069 43,5 142,2 698,00 CZ032 NP Šumava, EVL Šumava
 
Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
57 Spůle
mapa, popis
Spůlka 1-08-02-020 103,6 165,9 638,00 CZ031 PP U Narovců, EVL Onšovice - Mlýny
58 Nihošovice Peklov 1-08-02-038 61,7 75,2 482,00 CZ031
59 Krejčovice
mapa, popis1, popis2
Blanice 1-08-03-015 171,1 153,4 700,00 CZ031 NP Šumava, EVL Šumava
60 Chroboly Zlatý potok 1-08-03-058 48,2 163,5 670,00 CZ031 PP Pod ostrou horou, EVL Šumava
61 Myslín Skalice 1-08-04-058 257,8 245,6 450,00 CZ031
62 Hrachov Brzina 1-08-05-036 132,9 222,0 333,80 CZ020
63 Podolí
mapa, popis
Mastník 1-08-05-051 70,7 87,1 444,00 CZ020
64 Nový Knín
mapa, popis
Kocába 1-08-05-104 202,6 193,9 338,00 CZ020
65 Ždár nad Sázavou
mapa, popis1, popis2
Stržský potok 1-09-01-004 38,3 195,0 589,00 CZ061 CHKO Žďárské vrchy, PP Louky u Černého lesa, EVL Louky u Černého lesa
66 Stříbrné Hory
mapa, popis
Borovský p. 1-09-01-032 70,3 171,2 480,00 CZ061
67 Klaneč Úsobský potok 1-09-01-082 52,5 128,5 450,00 CZ061
68 Vadín Nohovický potok 1-09-01-086 54,5 65,4 428,00 CZ061
69 Štěpánov Sázavka 1-09-01-106 68,4 292,5 459,00 CZ061
70 Mladá Vožice
mapa, popis
Blanice 1-09-03-024 29,6 71,1 464,00 CZ031
71 Hradiště
mapa, popis
Blanice 1-09-03-060 317,5 267,3 380,00 CZ020 CHKO Blaník, EVL Vlašimská Blanice
72 Vlkančice Vlkančický p. 1-09-03-104 51,2 100,0 322,00 CZ020
73 Nabdín
mapa, popis
Bakovský p. 1-12-02-055 101,9 89,0 199,00 CZ020
74 Kočov
mapa, popis
Mže 1-10-01-028 275,6 578,0 470,00 CZ032
75 Broumov
mapa, popis
Tichá 1-10-01-036 24,6 135,0 580,00 CZ041
76 Michalovy Hory
mapa, popis
Kosový potok 1-10-01-067 158,6 98,8 520,00 CZ032 PR Lazurový vrch, PP Čiperk
77 Otín Kosový potok 1-10-01-067 182,0 254,2 515,00 CZ032 CHKO Slavkovský les
 
Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
78 Kladruby
mapa, popis
Úhlavka 1-10-01-125 277,3 300,0 414,00 CZ032
79 Zaječí
mapa, popis
Nezdický p. 1-10-01-142 22,4 51,7 520,00 CZ032
80 Šipín
mapa, popis1, popis2
Úterský potok 1-10-01-151 173,6 213,3 450,00 CZ032
81 Smolov
mapa, popis
Radbuza 1-10-02-001 39,9 114,0 505,00 CZ032 EVL Radbuza - Nový Dvůr - Pila
82 Štítary
mapa, popis
Radbuza 1-10-02-015 170,7 389,0 424,70 CZ032 EVL Radbuza
83 Strýčkovice
mapa, popis
Merklínský p. 1-10-02-087 42,9 176,1 442,00 CZ032
84 Ondřejovice Jelenka 1-10-03-029 60,4 274,2 450,00 CZ032
85 Ždár
mapa, popis
Úslava 1-10-05-033 358,7 370,0 420,00 CZ032 EVL Chejlava
86 Žákava Bradava 1-10-05-050 96,5 191,5 407,50 CZ032 EVL Bradava
87 Amerika
mapa, popis
Klabava 1-11-01-010 69,7 176,0 572,00 CZ020 EVL Padrťský potok
88 Ledný
mapa, popis
Ledný potok 1-11-01-015 10,9 48,2 500,00 CZ020 EVL Ledný potok
89 Hrádek
mapa, popis
Klabava 1-11-01-020 163,9 48,2 408,00 CZ032 PP Hrádecká bahna
90 Všeruby
mapa, popis
Třemošná 1-11-01-049 47,6 70,0 472,00 CZ032
91 Strážiště
mapa, popis
Střela 1-11-02-051 629,8 385,0 398,00 CZ032 PR Střela
92 Javornice
mapa, popis1, popis2
Javornice 1-11-02-111 85,9 103,0 370,00 CZ032,CZ020 CHKO Křivoklátsko
93 Chotětín Koželužka 1-11-02-130 30,6 87,6 420,00 CZ032 CHKO Křivoklátsko
94 Ostrovec
mapa, popis1, popis2
Zbirožský p. 1-11-02-141 148,9 198,1 340,00 CZ032 CHKO Křivoklátsko, PO Křivoklátsko
95 Skryje
mapa1, mapa2, mapa3, mapa4, popis
Berounka 1-11-02-142 6920,6 2100,0 296,00 CZ020,CZ032 PP Malochova skalka, PR Háj, PR Zábělá, PR Třímanské skály, PR Krašov, NPR Chlumská stráň, PR Dubensko, PR Jezírka, PR Lípa, EVL Berounka
96 Čenkov Litavka 1-11-04-013 154,0 360,0 443,00 CZ020
97 Valdek
mapa, popis
Červený potok 1-11-04-026 11,6 50,9 550,00 CZ020
 
Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
98 Kleštěnice
mapa, popis
Jalový potok 1-11-04-029 32,1 58,6 450,00 CZ020
99 Malé Kyšice
mapa, popis
Loděnice 1-11-05-017 165,0 221,0 364,80 CZ020 CHKO Křivoklátsko, PP Pod Veselovem
100 Dvorečky
mapa, popis1, popis2
Libava 1-13-01-082 45,0 158,0 562,00 CZ041 CHKO Slavkovský les
101 Chaloupky
mapa, popis1, popis2
Rolava 1-13-01-155 20,1 189,0 862,00 CZ041
102 Mnichov
mapa, popis1, popis2
Pramenský p. 1-13-02-008 62,5 177,7 698,00 CZ041 CHKO Slavkovský les, NPR Pluhův bor
103 Vojnín
mapa, popis1, popis2
Liboc 1-13-03-005 77,1 103,5 355,00 CZ042
104 Rotava
mapa, popis
Rotava 1-13-01-112 52,7 177,7 600,00 CZ041 PP Rotava
105 Šumný Důl
mapa, popis
Bílý potok 1-14-01-020 14,6 35,7 525,00 CZ042
106 Háj
mapa, popis
Telčský 1-15-03-046 13,2 99,7 745,00 CZ042
107 Tuřany Šitbořský p. 1-13-01-070 33,7 150,0 450,00 CZ041
108 Rájec Stříbrný potok 1-13-01-098 14,8 45,2 674,00 CZ041
109 Poutnov Teplá 1-13-02-005 88,6 240,0 643,00 CZ041 CHKO Slavkovský les
110 Kyselka Lomnice 1-13-02-051 43,3 62,0 436,50 CZ041
111 Celná Prunéřovský p. 1-13-02-113 18,0 50,0 730,50 CZ042
112 Hlubocká Pila Liboc 1-13-03-001 49,3 67,0 491,00 CZ041
113 Kryry Podvinecký potok 1-13-03-070 85,6 152,0 328,00 CZ042
114 Kálek Bílý potok 1-15-03-044 8,2 56,5 722,00 CZ042
115 Háje Černá 1-15-04-005 26,1 162,0 916,00 CZ041
Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
Hlavní povodí Moravy
116 Velká Morava
mapa, popis
Morava 4-10-01-003 36,1 83,0 603,20 CZ053 PO Králický Sněžník
117 Hanušovice
mapa, popis1, popis2
Morava 4-10-01-027 217,2 490,0 502,00 CZ071 PO Králický Sněžník PP Chrastický hadec, EVL Chrastický hadec
118 Nové Losiny
mapa, popis
Branná 4-10-01-036 66,2 108,2 547,00 CZ071 CHKO Jeseníky, PO Králický Sněžník
119 Hanušovice II
mapa, popis
Branná 4-10-01-042 108,0 93,0 449,70 CZ071 PO Králický Sněžník
120 Filipová Desná 4-10-01-069 88,8 170,0 463,90 CZ071 CHKO Jeseníky
121 Sobotín
mapa
Merta 4-10-01-072 39,1 183,5 490,00 CZ071 CHKO Jeseníky
122 Zábřeh
mapa
Morava 4-10-01-100 820,0 207,0 272,00 CZ071
123 Albrechtice
mapa, popis
Mor. Sázava 4-10-02-003 33,5 73,6 447,20 CZ053
124 Hoštejn
mapa, popis1, popis2
Březná 4-10-02-041 126,5 481,0 400,00 CZ071,CZ053
125 Hněvkov Mor. Sázava 4-10-02-042 438,5 282,6 324,00 CZ071,CZ053
126 Lesnice
mapa
Loučka 4-10-02-052 39,3 889,2 350,00 CZ071
127 Mohelnice
mapa, popis1, popis2
Morava 4-10-02-065 1521,5 1 078,0 257,47 CZ071 CHKO Litovelské pomoraví, PR Moravičanské jezero, PR Doubrava
128 Úsobrno
mapa, popis
Úsobrnka 4-10-02-088 21,8 32,0 481,70 CZ062,CZ071
129 Vranová
mapa, popis
Třebůvka 4-10-02-104 434,3 146,0 300,00 CZ053 EVL Vranová Lhota
130 Loštice
mapa, popis1, popis2
Třebůvka 4-10-02-116 552,6 463,0 299,00 CZ053,CZ071 PP Rodlen, PO Litovelské Pomoraví, EVL Litovelské Pomoraví
131 Dlouhá Loučka
mapa, popis1, popis2
Oslava 4-10-03-051 76,3 133,0 336,50 CZ071 EVL Sovinec
132 Šternberk
mapa, popis
Sitka 4-10-03-075 57,8 65,5 366,90 CZ071
133 Velká Bystřice
mapa1, mapa2,  
popis1
, popis2
Vrtůvka 4-10-03-111 24,8 54,0 282,60 CZ071
 
Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
134 Žeravice
mapa, popis
Olešnice 4-10-03-129 92,1 153,0 251,90 CZ071 PP Lhotka u Přerova
135 Velké Karlovice Miloňovský p. 4-11-01-010 7,5 43,0 598,60 CZ072 CHKO Beskydy, EVL Beskydy
136 Halenkov
mapa, popis
Dinotice 4-11-01-030 15,5 46,8 501,80 CZ072 CHKO Beskydy, PO Horní Vsacko, EVL Beskydy
137 Lužná
mapa, popis
Senice 4-11-01-048 73,4 54,3 434,00 CZ072 CHKO Beskydy, EVL Beskydy
138 Kněhyně Kněhyně 4-11-01-097 12,0 58,0 534,00 CZ072 CHKO Beskydy, PP Pod Juráškou, EVL Beskydy
139 Rajnochovice
mapa, mapa2, popis1, popis2
Juhyně 4-11-02-008 19,3 55,9 467,00 CZ072 PO Hostýnské vrchy
140 Rajnochovice II
mapa
Juhyně 4-11-02-010 30,0 134,0 454,50 CZ072
141 Kelč Juhyně 4-11-02-016 76,0 295,0 324,00 CZ072,CZ071
142 Teplice
mapa, popis1, popis2
Bečva 4-11-02-027 1274,7 1 965,0 275,00 CZ071,CZ072 PR Doubek, PR Choryňský mokřad, PP Choryňská stráž, EVL Choryňský mokřad
143 Podlesný Mlýn
mapa
Velička 4-11-02-041 47,6 68,8 394,00 CZ071
144 Olšovec
mapa
Velička 4-11-02-041 50,1 70,0 335,10 CZ071 EVL Soudkova štola
145 Hranice
mapa1, mapa2
Bečva 4-11-02-050 1436,7 633,5 242,00 CZ071 EVL Bečva - Žebračka
146 Podhoří
mapa
Jezernice 4-11-02-051 15,8 28,0 370,50 CZ071 EVL Bečva - Žebračka
147 Osek
mapa
Bečva 4-11-02-064 1554,4 579,5 225,00 CZ071 EVL Bečva - Žebračka
148 Náměšť na Hané
mapa, popis1, popis2
Šumice 4-12-01-009 65,8 67,0 276,00 CZ071
149 Rychtářov
mapa, popis
Velká Haná 4-12-02-003 43,0 50,8 337,30 CZ062
150 Otaslavice
mapa, popis
Brodečka 4-12-02-049 74,0 104,0 302,10 CZ062,CZ071
151 Blazice
mapa
Libosvárka 4-12-02-078 11,1 210,0 302,50 CZ072
152 Radkovy
mapa, popis1, popis2
Dolnonětčický potok 4-12-02-083 35,0 134,0 255,20 CZ071 EVL Dřevohostický les
153 Chvalčov
mapa
Bystřička 4-12-02-085 15,7 27,0 437,00 CZ072 PO Hostýnské vrchy, EVL Tesák
 
Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
154 Brusné
mapa
Rusava 4-12-02-124 21,0 31,3 361,40 CZ072
155 Slušovice II
mapa
Dřevnice 4-13-01-015 108,1 96,0 265,95 CZ072
156 Vizovice
mapa
Bratřejovka 4-13-01-017 21,7 90,1 346,10 CZ072
157 Želechovice
mapa
Obůrek 4-13-01-022 21,7 82,5 280,00 CZ072 PP Na želechovických pasekách
158 Záhorovice
mapa, mapa2, popis1, popis2
Kladenka 4-13-01-095 36,1 120,0 275,00 CZ072 CHKO Bílé karpaty
159 Suchá Loz Nivnička 4-13-01-117 16,9 50,0 324,50 CZ072 EVL Remízy u Bánova
160 Ostroh
mapa, popis
Morava 4-13-02-003 8845,0 290,0 176,00 CZ072 EVL Nedakonický les
161 Javorník Velička 4-13-02-037 43,8 79,0 366,20 CZ062 CHKO Bílé karpaty, NPR Jazevčí, EVL Bílé Karpaty
162 Javorník
mapa, popis
Hrubý potok 4-13-02-038 11,4 61,1 445,00 CZ062 CHKO Bílé karpaty, EVL Bílé Karpaty
163 Vlachovice
mapa, popis1, popis2
Vlára 4-21-08-054 55,1 388,5 390,00 CZ072 CHKO Bílé karpaty
164 Vlachovice II Smolinka 4-21-08-056 24,8 107,0 369,50 CZ072 PP Podskaličí
165 Dolní Bolíkov
mapa, popis
Bolíkovský p. 4--14-01-053 78,4 166,5 506,00 CZ031
166 Chotěbudice
mapa, popis1, popis2
Želetavka 4-14-02-022 89,2 60,5 471,50 CZ061,CZ031
167 Vysočany
mapa, popis1, popis2
Želetavka 4-14-02-048 371,4 498,0 414,20 CZ061,CZ062, CZ031 PR Suché skály, PR U doutné skály, EVL Suché skály
168 čí skála
mapa, popis1, popis2
Dyje 4-14-02-061 2451,8 490,0 285,00 CZ062 NP Podyjí, PP Fládnitzké vřesoviště, PO Podyjí, EVL Podyjí
169 Plaveč
mapa, popis
Jevišovka 4-14-03-027 364,5 188,8 270,00 CZ062
170 Borovnice
mapa, popis1, popis2
Svratka 4-15-01-007 128,0 398,0 573,50 CZ053,CZ061 CHKO Žďárské vrchy, EVL Štíří důl -Řeka
171 Skryje
mapa, popis1, popis2
Bobrůvka 4-15-01-096 222,5 150,0 373,90 CZ062 EVL Loučka
172 Kuřimské Jestřabí
mapa, popis
Libochovka 4-15-01-109 143,9 175,0 357,30 CZ062
173 Veverská Bitýška Svratka 4-15-01-131 1370,0 60,0 243,00 CZ062
174 Sloup
mapa, popis
Punkva 4-15-02-076 25,2 49,6 530,00 CZ062
 
Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
175 Holštejn
mapa, popis
Bílá voda 4-15-02-087 53,9 71,0 498,60 CZ062,CZ071
176 Želešice
mapa, popis1, popis2
Bobrava 4-15-03-012 137,4 111,8 265,00 CZ062 PP Střelický les
177 Želešice II
mapa, popis
Bobrava 4-15-03-018 171,2 133,0 250,00 CZ062
178 Holubice Rakovec 4-15-03-081 137,0 115,0 219,00 CZ062
179 Rančířov
mapa, popis
Jihlávka 4-16-01-046 88,8 155,5 530,00 CZ061
180 Brodce Brtnice 4-16-01-068 60,1 152,0 575,00 CZ061
181 Střížov
mapa, popis1, popis2
Brtnice 4-16-01-072 122,0 110,2 470,00 CZ061 PR Údolí Brtnice
182 Kralice
mapa, popis
Chvojnice 4-16-02-086 32,1 56,5 419,00 CZ061 PR Údolí Oslavy a Chvojnice, EVL Údolí Oslavy a Chvojnice
183 Březník
mapa, popis
Chvojnice 4-16-02-088 57,3 82,0 377,40 CZ061,CZ062 PR Údolí Oslavy a Chvojnice, EVL Údolí Oslavy a Chvojnice
184 Čučice
mapa, popis1, popis2
Oslava 4-16-02-093 791,0 225,0 293,00 CZ061,CZ062 PR Údolí Oslavy a Chvojnice, EVL Údolí Oslavy a Chvojnice
185 Oslavany
mapa, popis
Oslava 4-16-02-093 857,0 87,5 241,00 CZ062
186 Horní Kounice
mapa, popis1, popis2
Rokytná 4-16-03-045 426,0 213,0 322,30 CZ061,CZ062 EVL Řeka Rokytná
187 Terezín Trkmanka 4-17-01-020 84,2 290,0 183,30 CZ062
Hlavní povodí Odry
188 Nové Heřminovy
mapa, popis1, popis2
Opava 2-02-01-031 281,2 494,0 419,2 CZ080 EVL Řeka Rokytná
189 Spálené
mapa, popis1, popis2
Opavice 2-02-01-038 20,7 101,4 578,0 CZ080
190 Horní Lomná
mapa, popis1, popis2
Lomná 2-03-03-008 30,0 79,0 544,4 CZ080 CHKO Beskydy, PO Beskydy, EVL Beskydy
191 Malá Kraš
mapa, popis1, popis2
Černý potok 2-04-04-056 57,8 18,0 273,8 CZ071 EVL Vidnava - lesní komlex
192 Spálov
mapa, popis
Odra 2-01-01-032 318 830,0 435,0 CZ080 PO Libavá, EVL Čermná - důl Potlachový
193 Heřmánky
mapa, popis
Odra 2-01-01-036 359,8 180,6 351,0 CZ080 PP Vrásový soubor u Klokočůvku
194 Hukvaldy
mapa, popis
Ondřejnice 2-01-01-147 31,1 93,0 349,8 CZ080 PP Hradní vrch Hukvaldy, PP Pod hukvaldskou oborou, EVL Hukvaldy
 
Poř. č. Název lokality Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Plocha povodí (km2) Plocha pro územní ochranu (ha) Kóta (m.n.m) Území kraje (kód) Lokalita zasahuje na území chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.
195 Čeladná
mapa, popis
Čeladenka 2-03-01-022 31,1 54,0 569,1 CZ080 CHKO Beskydy, PR Smrk, PO Beskydy, EVL Beskydy
196 Krásná
mapa, popis
Mohelnice 2-03-01-049 34,0 75,0 523,2 CZ080 CHKO Beskydy, PO Beskydy, EVL Beskydy
197 Bukovec
mapa, popis
Olše 2-03-03-001 60,8 312,5 520,0 CZ080 PR Bukovec, EVL Olše
198 Nýznerov
mapa, popis
Stříbrný potok 2-04-04-042 8,8 9,4 560,2 CZ071 EVL Rychlebské hory - Sokolský hřbet
199 Ondřejovice
mapa, popis
Javorná 2-04-04-093 10,9 102,0 475,0 CZ071 CHKO Jeseníky, PO Jeseník
200 Lužec Sloupský potok 2-04-10-010 11,6 70,4 400,00 CZ051 CHKO Jizerské hory, NPR Jizerskohorské bučiny, PO Jizerské hory, EVL Jizerskohorské bučiny
201 Raspenava Lomnice 2-04-10-018 34,2 92,5 370,00 CZ051
Vysvětlivky:
Kódy krajů Území chráněná podle zákona č. 114/1992 Sb.
Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský kraj Ústecký krajLiberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj CZ010CZ020 CZ031 CZ032CZ041 CZ042 CZ051CZ052 CZ053 CZ061 CZ062 CZ071 CZ072 CZ080 NP CHKO NPR PR PP PO EVL Národní park Chráněná krajinná oblast Národní přírodní rezervace Přírodní rezervace Přírodní památka Ptačí oblast Evropsky významná lokalita