zpráva

STOP PŘEHRADĚ!

 

Tisková zpráva sdružení Arnika a ČSOP Jaro Jaroměř¨, 27. listopadu 2006


První z dvou set plánovaných přehrad má vzniknout již v roce 2008
 

PRAHA/MĚLČANY U DOBRUŠKY - Jedna z prvních přehrad z ostře kritizovaného seznamu Plánu hlavních povodí se má začít stavět již v roce 2008. Přehrada má vzniknout na řece Dědině u obce Mělčany u Dobrušky na Královéhradecku a jejím investorem je státní podnik Povodí Labe. Tento projekt tak vyvrací tvrzení ministerstva zemědělství, které snaží veřejnost i starosty a obyvatele dotčených obcí ukonejšit prohlášením, že lokality uvedené v Plánu hlavních povodí mají být pouze hájeny, aby je mohli využít naši potomci. 

Plán hlavních povodí je předmětem kritiky ze strany obcí i nevládních organizací zejména kvůli výčtu 201 lokalit vhodných pro výstavbu přehrad. Podle Ministerstva zemědělství představuje seznam pouze území, která mají být hájena pro budoucí využití. V tomto smyslu se ve společném stanovisku vyjádřilo i Ministerstvo životního prostředí: "Hlavní pořizovatelé se shodli, že zájmem strategického dokumentu je nepřipustit znehodnocení těchto lokalit, aby příští generace měly možnost rozhodnout o jejich případném způsobu využití. Seznam hájených lokalit není plánem výstavby přehrad," tvrdila obě ministerstva.

Projekt přehrady v Mělčanech u Dobrušky je však s prohlášením ministerstev v rozporu. "Případ přehrady v Mělčanech u Dobrušky jasně dokládá, že seznam přehrad v Plánu hlavních povodí není jen obecným výčtem v daleké budoucnosti využitelných území, jak se nás snaží přesvědčit Ministerstvo zemědělství," komentuje případ Martin Hanousek z ČSOP JARO Jaroměř. 

Podle Kateřiny Hlavaté ze sdružení Arnika schválení současné podoby Plánu hlavních povodí znamená, že přehrady mohou být realizovány kdykoliv "Plán hlavních povodí má představovat státní politiku v oblasti vodního hospodářství a určovat obecné zásady správy toků. Rozhodně nemá legitimizovat realizaci megalomanských plánů přehrad ze sedmdesátých let minulého století." uvedla Kateřina Hlavatá. "Přehrady neřeší příčiny problémů se suchem ani s povodněmi. Plán hlavních povodí by se měl zaměřit především na prosazování přírodě blízkých opatření, která pomohou zadržet vodu v krajině a mohou nás lépe ochránit i před povodněmi. O těch se ale dokument zmiňuje velice obecně," dodala Hlavatá. 

Realizace přehrad navržených v Plánu hlavních povodí by podle jejích slov znamenala nejen zbytečné poškození přírody a cenné krajiny, ale některé přehrady by zároveň zatopily celé obce.

Plán hlavních povodí právě prošel procesem posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (tzv. SEA), v kterém Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko. Proti Plánu hlavních povodí se postavilo i několik desítek obcí sdružených v koalici Stop přehradě. 

Projekt přehrady v Mělčanech prošel variantním posouzením vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) u krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ten z hlediska dopadů na přírodu a krajinu sice doporučil variantu suchý poldr, ale zároveň za určitých podmínek a s ohledem na Plán hlavních povodí připustil i vybudování vodní nádrže. Kterou variantu bude nakonec investor (Povodí Labe) realizovat, je na jeho výběru. Více informací na http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=HKK091.

 

Přílohy:

Plán hlavních povodí a lokality hájení najdete na http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=38004&ids=0

Společné stanovisko Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství k Plánu hlavních povodí najdete na http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=79&typ=1&val=38132&ids=0

Více informací o přehradě Mělčany najdete na http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=HKK091

 

Kontakty: 

Marek Jehlička, tiskový mluvčí Arniky, marek.jehlicka@arnika.org, 606 727 942

Martin Hanousek, ceskesrdce@seznam.cz, 777 658 903

Kateřina Hlavatá, katerina.hlavata@arnika.org, 737 551 108

Lukáš Matějka, lukas.matejka@arnika.org, 608 905 626


 

> zpět na hlavní stránku