zpráva

STOP PŘEHRADĚ!

 

Krajský úřad v Brně obdržel 1620 podpisů pod peticí proti zbytečným přehradám

Petiční výbor Stop přehradě zároveň vyzývá ministerstvo zemědělství k veřejné a transparentní oponentuře studií o potřebě dvou stovek přehrad

 

Brno, 29. 8. 2006 -- Zástupci petičního výboru „Stop přehradě!“ dnes předali krajskému úřadu v Brně petici proti výstavbě zbytečných přehrad na Tišnovsku. Požadavek na vyřazení těchto přehrad ze státních plánů podepsalo do dnešního dne 1620 občanů. Zásadní nesouhlas s megalomanským a nepodloženým návrhem tzv. Plánu hlavních povodí (PHP) projevily i desítky dalších obcí v ostatních regionech České republiky. 

Petice Stop přehradě! vznikla v polovině dubna letošního roku, kdy vyšly najevo nově chystané plány na stavbu hned několika přehrad na Tišnovsku. Některé z nich měly vést k zatopení celých obcí (Řikonín na Libochůvce, Skryje na Bobrůvce), přičemž zodpovědné instituce vůbec nedokázaly jasně definovat účel a potřebnost těchto nových nádrží. Petice se obrací na Povodí Moravy, krajský úřad v Brně a odbory životního prostředí a územního plánování v Tišnově. Žádá je, aby upustily od požadavku na stanovení územní rezervy pro přehrady v územních plánech obcí a aby podnikly všechny potřebné kroky k vypuštění těchto projektů z příslušných dokumentů, zejména tzv. směrných vodohospodářských plánů. Petici během jara podepsaly i významné osobnosti kraje, jako ministr Libor Ambrozek nebo krajská zastupitelka Jana Drápalová. 

„V době vzniku petici jsme ještě netušili, že se nejde zdaleka jen o problém Tišnovska. Teprve v květnu vyšlo najevo, že ministerstvo zemědělství chce ještě letos závazně prosadit plány na výstavbu více než dvou stovek přehrad v celé České republice. Naše úsilí se od té doby zaměřilo právě tímto směrem. Chceme prosadit změny v Plánu hlavních povodí tak, aby seznam přehrad byl vypuštěn a aby se lokality vhodné jako zdroj pitné vody pro příští generace chránily jiným, šetrnějším způsobem. Proto jsme k návrhu Plánu hlavních povodí připravili připomínky a konkrétní návrhy, které nakonec svým podpisem podpořila řada obcí a desítky jednotlivých občanů. Někdy během září nebo října se bude plán povodí veřejně projednávat na celostátní úrovni. Naše petice tedy dorazí na zmíněné úřady právě včas,“ říká Zdeňka Dohnálková, členka petičního výboru.

Iniciativa Stop přehradě zorganizovala řadu aktivit s cílem informovat veřejnost a obce o možných dopadech chystaného plánu. Ten by se totiž podle představ ministerstva zemědělství měl po schválení ve vládě ještě letos stát závazným podkladem pro podrobnější plány jednotlivých povodí, a to včetně závazného seznamu dvou stovek nových přehrad s jejich konkrétními parametry, jako je výška hladiny a zatopené území. Kromě informačního portálu www.stopprehrade.cz, který od dubna do srpna navštívilo tři a půl tisíce lidí, připravil petiční výbor ve spolupráci s odborníky také připomínky a návrhy k plánu povodí. Následně je zaslal s dalšími informacemi i čtyřem stovkám obcí v lokalitách dalších plánovaných přehrad, které často o chystaných záměrech vůbec netušily.

Ministerstvo zemědělství v polovině srpna vyhodnotilo připomínky veřejnosti k návrhu plánu povodí (PHP) s tím, že dvě ze tří připomínek připravených petičním výborem akceptovalo. Šlo o to, aby způsob územní ochrany lokalit neblokoval již dnes existenci a rozvoj obcí a aby veřejné projednání podle zákona o EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí) proběhlo nikoliv v srpnu, ale až po prázdninách. Třetí připomínku, totiž aby závazný plán neobsahoval výčet dvou stovek přehrad se všemi jejich technickými parametry, ale ministerstvo zamítlo.

Na základě prostudování vyhodnocení připomínek vyzývá petiční výbor ministerstvo k veřejné oponentuře studie, na jejímž základě potřebu celkem nových 206 přehrad obhajuje. Ukazuje se totiž, že jde o velmi strohý a mimořádně zjednodušující odhad s řadou chybných předpokladů.

„Teprve teď se ukazuje, že tlak na závazný plán dvou stovek nových přehrad vychází z úplně chybných předpokladů. Ministerstvo se odvolává na jedinou útlou studii, která spíše připomíná školní elaborát než expertní práci, na jejímž základě chce stát prosazovat projekty za stovky miliard korun. Už jen z letmého přečtení je vidět, že vychází z chybných předpokladů - například jde o výběr klimatického scénáře, stanovení potřebného průtoku nebo vyhodnocení stávajících přehrad. Žádáme proto ministerstvo o transparentní a veřejné oponentuře podkladů, ze kterých vychází,“ zdůrazňuje Jan Beránek, mluvčí petičního výboru.

Kontakt: Jan Beránek, tel. 604 207 305, Zdenka Dohnálková, tel. 732 687 266

Další informace najdete na www.stoppprehrade.cz.


 

> zpět na hlavní stránku