Tisková zpráva

STOP PŘEHRADĚ!

 

Přehrada na Libochůvce by zatopila i obec Řikonín

 

(Tišnov, 15. května 2006)

 

Petiční výbor Stop přehradě upozorňuje, že nádrž na řece Libochůvce, která je vedena ve Směrném vodohospodářském plánu z 80. let, by zatopila i větší část obce Řikonín.

Parametry přehrady jsou v dokumentaci jasně dané: výška hráze 55 metrů, kóta koruny hráze 360 metrů nad mořem. Zásobní prostor má mít hladinu vody v nadmořské výšce 357,30 metru. Při vykreslení hladiny do mapy 1:10 000 a 1:5 000 podle vrstevnic je jasně vidět, že pod vodou by se ocitl i prakticky celý Řikonín. Mapy jsou k nahlédnutí na http://www.stopprehrade.cz/i_mapka.htm.

Tomu napovídá i poznámka v technickém listu přehrady, kde se v bodě 15 píše doslova: „počet likvidovaných objektů 27 (obec Řikonín)“. Technický list přehrady je k nahlédnutí na webové stránce http://www.stopprehrade.cz/i_o_prehrade.htm dole.

„Informace o tom, že kvůli přehradě by se likvidovala obec Řikonín, zatím nikde jasně nezazněla. Povodí Moravy se snaží hrát mrtvého brouka a tvrdí, že vše je zatím předběžné a otázkou vzdálené budoucnosti. Obáváme se, že jde o chlácholení lidí, aby se otupila jejich pozornost, s tím, že až se začne přehrada realizovat, bude už pozdě. Takový postup známe i z řady jiných kauz,“ komentuje to Jan Beránek, mluvčí petičního výboru Stop přehradě.

 

Kontakt:

Jan Beránek, tel.: 604 207 305

 

> zpět na hlavní stránku