Tisková zpráva

STOP PŘEHRADĚ!

 

Občanské sdružení Stop přehradě odstartovalo petiční akci

 

(Tišnov, 12. dubna 2006)

Proti záměru výstavby přehrady na Libochovce a dalších nádrží na Tišnovsku je zaměřena petice, kterou dnes zahájilo občanské sdružení Stop přehradě. Navazuje tak na zahájení informační kampaně, související s požadavkem Povodí Moravy na územní rezervu a výhledovou výstavbu přehrady v údolí řeky Libochovky (viz www.stopprehrade.cz).

Členy petičního výboru jsou Jan Beránek z Újezda u Tišnova, RNDr. Jana Koudelová, (občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko), Mgr. Zdeňka Dohnálková (městská zastupitelka Tišnov), MUDr. Jana Jeřábková (starostka obce Skryje) a Ing. Josef Pohanka (starosta obce Újezd u Tišnova).

"Petici je možné najít na internetových stránkách www.stopprehrade.cz, poskytneme ji k dispozici i obecním úřadům v okolí a naši dobrovolníci ji budou roznášet i po dalších místech v regionu. Prosíme každého, komu není lhostejná budoucnost regionu a krásné přírody Tišnovska, aby svým podpisem naše snahy podpořil," říká člen petičního výboru Jan Beránek.

Petice se obrací na Povodí Moravy, krajský úřad v Brně a odbory životního prostředí a územního plánování v Tišnově. Žádá tyto instituce, aby upustily od požadavku na stanovení územní rezervy pro přehrady v územních plánech obcí a aby podnikly všechny potřebné kroky k vypuštění těchto projektů z příslušných dokumentů, zejména tzv. směrných vodohospodářských plánů.

Jan Beránek dodává: "Naše iniciativa vznikla s cílem upozornit na plíživé riziko prosazení výstavby nesmyslné přehrady na Libochůvce, kterému chceme zabránit. Ukazuje se ale, že jde o mnohem víc. Ve skutečnosti je v dokumentech, které Povodí Moravy nyní prosazuje do územních plánů obcí, takových nádrží na Tišnovsku hned několik. Jedna další je třeba hned v sousedním údolí na řece Loučce ve Skryjích. Nejde přitom o opatření proti povodním, ale o pozůstatky komunistických megalomanských plánů na budování vodních zdrojů a regulaci řek."

Kontakt:
Jan Beránek, tel.: 604 207 305
email: jan.beranek@ecn.cz, http://www.stopprehrade.cz

 

> zpět na hlavní stránku