Tisková zpráva

STOP PŘEHRADĚ!

 

Občanské sdružení Stop přehradě zahajuje aktivitu:

Chceme zabránit nesmyslné megalomanii, která by poškodila Tišnovsko

 

(Tišnov, 10. dubna 2006)

V posledních měsících se během přípravy územních plánů obcí na Tišnovsku znovu vynořil plán na stavbu přehrady "Kuřimské Jestřabí" v údolí říčky Libochovky mezi Dolními Loučkami a Lubným. Povodí Moravy totiž vloni v listopadu přišlo s požadavkem na zanesení nádrže do územních plánů obcí a na její územní hájení.

To by ale vedlo k zablokování plánovaného rozvoje obcí, které chtějí přitáhnou mladé rodiny a nabídnout jim perspektivu života na venkově ve zdravé přírodě. V údolí žije několik rodin a obec Újezd u Tišnova v územním plánu počítá dokonce se stavbou nové zemědělské usedlosti. 

Případná výstavba přehrady v budoucnosti by navíc zlikvidovala jedno z nejzachovalejších údolí na Tišnovsku: nejsou zde žádné skládky, průmyslové provozy, zemědělské velkovýrobny ani další zdroje znečištění. Na zalesněných stráních v údolí se hojně vyskytuje vzácná jedle bělokorá, na skalních výstupech hnízdí výr velký, najdeme zde i další vzácné či chráněné rostliny a živočichy.
Přehrada je přitom pozůstatkem megalomanských plánů ze 70. let. Jejím předpokládaným účelem bylo zásobování brněnské aglomerace vodou. Ta ale mezitím vybudovala své zdroje v Březové a ve Vírském vodovodu. Spotřeba vody navíc klesá, hlavně kvůli úspornějšímu chování spotřebitelů a rostoucím cenám.

Jan Beránek, zakládající člen občanského sdružení, říká: "S cílem zabránit výstavbě přehrady na Libochůvce, případně dalším podobným projektům na Tišnovsku, vzniká občanské sdružení Stop přehradě! Během víkendu připravilo informační internetovou stránku www.stopprehrade.cz, chystá další materiály jako letáky, plakáty a samolepky. V nejbližších dnech zahájí také petiční akci, adresovanou odpovědným institucím: stavebnímu úřadu v Tišnově, krajskému úřadu v Brně a státnímu podniku Povodí Moravy."

Kontakt:
Jan Beránek, tel.: 604 207 305
email: jan.beranek@ecn.cz, http://www.stopprehrade.cz

 

> zpět na hlavní stránku