Dokument

STOP PŘEHRADĚ!

 

 

Otevřený dopis starostů a občanů Vládě ČR ve věci návrhu Plánu hlavních povodí

 

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře,

 

 

Obracíme se na Vás naléhavě ve věci strategického dokumentu "Plán hlavních povodí" (PHP), který se počátkem prosince dostane do meziresortního připomínkového řízení a ještě do konce roku by měl být schvalován na jednání vlády ČR.

 

Jako zástupci obcí jsme sledovali přípravu PHP a v rámci možností se účastnili jeho veřejného projednávání. Víme proto o závažných nedostatcích a problémech, které tento dokument obsahuje v části týkající se lokalit pro výstavbu nových přehrad a vodních nádrží. 

 

Jsme přesvědčeni, že z důvodu kontroverzního seznamu nových přehrad a jejich nedostatečného projednání a zdůvodnění není správné ani možné PHP v předložené podobě schválit. Příčinou našeho nesouhlasu jsou tyto skutečnosti:

  1. Závažný demokratický deficit. Plán hlavních povodí se po schválení vládou ČR stane závazným podkladem pro přípravu návazných plánů oblastí povodí, územních plánů obcí i VÚC. Ačkoliv budou zakreslením 197 lokalit pro nové přehrady dotčeny stovky obcí, jejich starostové nebyli informováni o přípravě a důsledcích chystané strategie. Někteří se o záměrech dozvěděli z vlastní iniciativy, máme ale zkušenosti s tím, že ještě dnes - na přelomu listopadu a prosince - se nám ozývají přímo dotčené obce, které nic netušily. Veřejné projednání PHP v procesu SEA proběhlo nepřijatelným způsobem, kdy ministerstvo nevypořádalo řádně a včas podané připomínky, ačkoliv to opakovaně slibovalo (více viz příloha 1.)

  2. Výrazné negativní dopady na dotčené obce. Tím, že se PHP stane závazným podkladem pro územní plánování, vznikne již počátkem roku 2007 situace, kdy obce budou povinny do svých územních plánů zapracovat všechny navržené přehrady s jejich pevně definovanými parametry, jako je výška hladiny a rozsah zátopového území. V dokumentu je zařazena i celá řada nově hájených nádrží, které minulý Státní vodohospodářský plán pouze evidoval a nebyly nijak územně hájeny. I když, jak pevně doufáme, nebude územní ochrana řešena formou stavební uzávěry, i tak to bude mít značné negativní dopady na budoucnost obcí. Sotva lze očekávat investice do občanské vybavenosti, příliv mladých rodin a výstavbu rodinných domů v obcích, které mohou být úplně nebo částečně zatopeny přehradou. Přitom obce se již dnes potýkají s problémem vylidňování a zhoršováním služeb. Dalším problémem je pokles cen nemovitostí, ke kterému nezbytně dojde, bez ohledu na to, zda se záměr vybudování přehrady nakonec realizuje či nikoliv.

  3. Nedostatečné odborné zdůvodnění nezbytnosti 197 přehrad. Popsané zásahy do života obcí a práv občanů ve dvou stovkách lokalit přitom nejsou v tuto chvíli vyváženy ani naléhavou společenskou potřebou, ani jednoznačnými odbornými argumenty. Jak dokládá otevřený dopis vědeckých pracovišť a akademických expertů (viz příloha 2.), strategie PHP i její zdůvodnění je v oblasti ochrany před suchem v důsledku klimatických změn příliš vágní a nejednoznačná na to, aby na jejím základě mohlo být bezprostředně rozhodováno o praktické likvidaci nebo významném snížení kvality života v mnoha stovkách zasažených obcí.

  4. Konflikty s ochranou přírody a dalšími hájenými společenskými zájmy. V neposlední řadě dochází u desítek navržených lokalit ke konfliktu s jinými zákonem chráněnými společenskými zájmy, jako je ochrana přírody. Podle názoru řady odborných pracovníků není ani v tomto případě možné lokality pro výstavbu přehrad, které leží v chráněných územích nebo oblastech Natura 2000, bez dalšího vyjasnění schválit (viz příloha 3).

 

 

Zároveň jsme si vědomi, že podle přechodných ustanovení vodního zákona je nutné PHP do konce letošního roku v nějaké podobě schválit. Stejně tak uznáváme, že řada opatření v něm obsažených - zejména ta, která vycházejí z rámcové evropské směrnice o vodách a která prosazují přírodě blízká opatření - je užitečná a potřebná. 

 

Prosíme Vás proto, abyste v rámci svých kompetencí prosazoval/a následující řešení:


Na základě provedených rozborů, včetně právních a expertních, považujeme toto řešení za průchodné a uskutečnitelné, aniž by zásadním způsobem ohrozilo strategii ochrany vod v České republice.

 

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že jsme po celou dobu připraveni ke konstruktivnímu a zodpovědnému jednání o problematice a doufáme, že příslušné instituce takové jednání konečně zahájí.

za správnost 

 

Jan Beránek, v.r.

 

Kontaktní adresa: Jan Beránek, tel. 604 207 305, email jan.beranek@ecn.cz.

 

Seznam signatářů ke dni 12. prosince 2006 (sběr podpisů nadále pokračuje):

 

Města a obce:

 

Bechyně (Jaroslav Matějka, starosta)
Bojanov (Tomáš Chvojka, starosta)
Bratřejov (Antonín Tomšů, starosta)
Čachrov (Josef Bejvl, starosta )
Černý Důl (Zdeněk Kraus, starosta)
Dolní Kalná (Josef Klimenta, starosta; Hana Zvěřinová, místostarostka)
Dolní Loučky (Ladislav Tichý, starosta)
Dolní Olešnice (R. Cermanová)
Hanušovice (Petr Malcharczik, starosta)
Harrachov (Tomáš Ploc, starosta)
Hejnice (Jiří Horák, starosta, Jaroslav Demčák, místostarosta)
Hlince (Jaroslav Helebrant, starosta)
Horní Kalná (Pavel Cerman, starosta; Václav Cerman, zástupce starosty)
Horní Lomná (Tomáš Kuczka, starosta)
Horní Loučky (Josef Plevač, starosta)
Horní Olešnice (Marcela Linková, starostka)
Hukvaldy (Jaroslava Michnová, starostka)
Hustopeče nad Bečvou (Júlia Vozáková, starostka)
Chvalčov (Antonín Stodůlka, starosta)
Chříč  (Vladimír Petrlík, starosta)
Komařice (Hana Lipanská, starostka)
Kořenov (Luboš Marek, starosta)
Kunčice pod Ondřejníkem (Michal Pavlita)
Kuřimská Nová Ves (Knoflíček, starosta)
Kuřimské Jestřabí (František Mašek, starosta)
Lhotsko (Jana Horčicová, starostka)
Lužná (Pechar)
Leštinka u Skutče (Josef Modráček, starosta; Vladimír Cepl, místostarosta)
Malá Morava (Antonín, Marinov, starosta)
Milotice nad Bečvou (Jiří Konečný, starosta)
Nadějkov (Zdeněk Černý, starosta)
Nalžovské Hory (Jiří Koreš, v zastoupení starosty)
Němčovice (Karel Ferschmann, starosta)
Nové Heřminovy (Radovan Jílka, starosta)
Odry (Petr Coufal, odbor ŽP)
Paseky nad Jizerou (Petr Matyáš, v zastoupení starosty)
Rokytnice nad Jizerou (Petr Matyáš, starosta)
Řikonín (J. Hladík, starosta)
Skryje (Jeřábková, starostka)
Spálené Poříčí (Pavel Čížek, starosta)
Spálov (Marie Flodrová, starostka)
Staré Město (Vladimír Černín, starosta)
Stříbrné Hory (Marie Kolláriková, starostka)
Svatý Jan (Petr Kabyl, starosta; Vladimír Kuncl, místostarosta)
Svinařov (Vladimír Šára, starosta)
Šárovcova Lhota (Hana Hvězdová, místostarostka)
Újezd u Tišnova (Josef Pohanka, starosta)
Val (Jan Průcha, starosta)
Velké Karlovice (Miroslav Koňařík, starosta)
Vichová nad Jizerou (Zbyněk Hrubec, starosta)
Vlkančice (Otakar Král, starosta)
Vojkov (Karel Jirásek, starosta)
Zlatá Koruna (Milan Štindl, starosta)
Žižkovo Pole (Jan Čepl, starosta)

Svazek obcí Přibyslavska (Jan Štefáček, předseda)
Svazek měst a obcí Rakovnicka (Radomír Dvořák, manažer)
Krkonoše - svazek měst a obcí (Michal Vávra, výkonný ředitel)

Sdružení a organizace:


Ametyst (Eva Chvojková)
Arnika (Martin Skalský)
Atelier pro životní prostředí (Petr Kužvart)
Beskydčan (Šárka Košťálová)
Calla (Edvard Sequens)
Česká společnost ornitologická/Birdlife (Václav Zámečník, Jana Urbanová, Lukáš Viktora)
Českomoravské sdružení pro ochranu přírody (Tomáš Svačina)
Český a Slovenský dopravní klub (Martin Robeš)
Děti Země (Martin Hyťha)
Děti Země Ostrava (Miroslav Husťák)
Ekocentrum regionálního sdružení ČSOP Novojičínska (Lumír Kuchařík)
Ekologické sdružení Lískový Dvůr (Jiří Guth)
Energetický informační servis WISE Brno
Galacie (Jaroslav Bajer)
Hnutí DUHA (Zdeněk Poštulka)
Horní Berounka ( Karel Ferschmann)
Jihočeské matky (Jarmila Brožová)
Jizersko-ještědský horský spolek (Vladimír Moc)
Klíčové hnutí (Monika Šatavová)
Libeňský ostrov (Božena Petrová)
Metropolitní region - sdružení ochránců přírody Klecany (F. Málek, H. Šarochová a J. Bratka)
Místní akční skupina Rakovnicko (Radomír Dvořák)
Nadace Partnerství (Luboš Kala, Petr Kazda, Juraj Flamík, František Bruckner, Klára Novotná, Klára Slámová, Mirka Drobilková, Michal Veselý)
Nesehnutí (Jří Koželouh)
OIS Suchomasty (Vratislav Bína)
Pod Rovněmi (Jaroslav Fingr)
Přátelé přírody (Marian Páleník)
Přátelé všech přátel (Tomáš Lohniský)
Sdružení Ochrana vod (Vladimír Burda)
Sdružení pro venkov (Jitka Schneiderová)
Slezská ornitologická společnost (Martin Mandák)
Sojka (Aleš Kovář)
Společnost přátel přírody (Jan Korytář)
Svaz ochrany přírody a krajiny ČR (Petr Skála , předseda)
Unie pro řeku Moravu (Michal Krejčí)
Ústav pro ekopolitiku (Tomáš Gremlica)
VAVÁKY - Společnost pro oživení venkova (Jiří Koreš)
Vizovické vrchy (Karel Vondráček a Pavel Pečeňa)
Vlastivědný sbor Rakovnicka (Roman Hartl)
Vodácký oddíl Kotva Braník (Vojta Jančar)
Zelený kruh (Zuzana Drhová)
ČSOP Severomoravské regionální sdružení (Milan Orálek, Miroslav Dvorský)
ČSOP ZO ALCES (Alena Pončová)
ČSOP ZO JARO Jaroměř (David Číp)
ČSOP ZO OLZA (J. Hartl)
ČSOP ZO Veronica (Mojmír Vlašín)
SZ ZO Kravaře (Elena Lotová)
SZ zastupitelský klub Městská část Praha 3 (Ondřej Rut, Karolína Růžičková, Matěj Stropnický, Martin Valenta)

Osoby (řazeno chronologicky):

 

Hana Strnadlová (Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky)
Táňa Fischerová
Michal Morávek, Leštinka
Dynek
Dynková
Iva Grolíková, Brno
Petr Matyášek, Brno
Vladimír Kubeš, Progres s.r.o.
Julia Šťastná, Adamov
Jan Kvasnička
Pavel Hrubý, Batňovice
Petr Hedbávný (vysokoškolský student)
Jiří Gabriel, Moravské Knínice
Dana Gabrielová, Moravské Knínice
Růžena Šandová, České Budějovice
Jiří Guth, Borovany
Zuzana Guthová, Borovany
Martin Klíma, zastupitel Sezimovo Ústí
Naďa Johanisová, Ostrolovský Újezd
Miroslav Hudec (STUŽ Česká Lípa)
Roman Splítek, Příbram
Jan Piňos (Greenpeace ČR)
Bára Bouzková, Praha
Michal Pink
Pavel Kaderka, Brno
Ivan Štoner, Brno
Petr Vitouch, Brno
Rudolf Sláma
Jana Koudelová, Tišnov
Eva Vaculová, Paseky
Helena Markevičová, Hlučín-Bobrovníky
Dana Markevičová, Hlučín-Bobrovníky
Jindřich Markevič, Hlučín-Bobrovníky
Petr Tomíšek, Praha
Vlastislav Kašpar, Prachatice
Ivana Kadlecová, Řikonín
Jan Farkač (katedra ochrany lesa a myslivosti, Česká zemědělská univerzita)
Filip Vancl, Hostinné
Jaromír Bláha, 
Petr Palouš, Praha
Petr Vitouch, Lelekovice
Zdeňka Dohnálková (zastupitelka města Tišnov)
Eva Žáková, Tišnov
Pavla Dolinová, Zlín
Miroslav Dolina, Zlín
Hana Miseciusová, Orlová-Lutyně
Milan Škrott, Růžďka 
Vratislav Kordule, Příbram
Tomáš Myslikovjan, Frýdlant nad Ostravicí
Mojmír Vlašín (krajský zastupitel JM)
Petr Wolf, Rožnov p. R.
Jitka Wolfová, Rožnov p. R.
Zdeněk Suchý
Alena Málková, Brno
Petr Šafařík, Sušice
Václav Kahuda
Eva Kahudová 
Jana Kahudová
Jan Kahuda
Filip Tatar
Petr Lilák
Karel Liebl
Dana Lieblová
Karel Liebl 
Martina Lieblová
Eva Lieblová
Miroslav Mach, Zlín
F. Matoušek
Jaroslav Peška, Dolní Loučky
Jaroslav Slováček, Zlín
Petr Tomíšek, Praha
Vlastislav Kašpar, Prachatice
Jana Elznicová
Ondřej Hejda
Martin Kratochvíl
Karla Lisová
Hana Bretšnajdrová
Martin Kůs
Anna Fialová
Fiala Jiří
Fuchs Jiří
Fuchsová Anna
Zelenka Václav
Zeleková Lenka
Doubková Milada
Doubek Jaroslav
Karolína Fuchsová
Marek Fuchs
Monika Horníková
Radek Horník
Marie Konopásková
Eduard Konopásek
Matějka Luděk
Petr Čech
Matějka Václav
Věra Matesová
David Fischer (zoolog)
Jana Fischerová (zoolog)
Kateřina Fischerová
Zuzana Fischerová
Miroslav Kopeček, Brno
Jiří Barouš (vodohospodář), Uherské Hradiště
Eva Dobšíková
Pavel Dobšík
Adam Dobšík
Iva Hošíková
Markéta Hošíková
Pavel Hošík
Zdeněk Dobšík
Petr Filippov
David Šeterle, Cheb
Lucie Jakešová, Praha
Jana Nováková, Praha


Přílohy:
1. Stanovisko obcí a občanů k postupu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí
při projednávání Plánu hlavních povodí, 3. 11. 2006
2. Otevřené stanovisko akademických a univerzitních pracovníků k návrhu Plánu hlavních povodí České Republiky, 28. 11. 2006 
3. Připomínky k vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti - stanovisko týmu autorizovaných osob, listopadu 2006
4. Informační list shrnující problematiku Plánu hlavních povodí, říjen 2006
5. Zásadní připomínky k návrhu Plánu hlavních povodí, 18. 10. 2006

Kontakt:

Jan Beránek, tel. 604 207 305, email jan.beranek@ecn.cz

 

 

 

> zpět na hlavní stránku