Informace

STOP PŘEHRADĚ!

 

Zapojte se: Připomínkujte návrh Politiky územního rozvoje a návhy Plánů oblastí povodí

 

 

Při střetu o Plán hlavních povodí, který se odehrával v letech 2006 a 2007, se nám i díky mobilizaci řady občanů včetně několika desítek starostů podařilo zabránit nadekretování dvou stovek nových přehrad za zády veřejnosti a obcí. Ministerstvo zemědělství bylo donuceno z tohoto dokumentu seznam přehrad vyřadit – kdyby se nám to nepodařilo, obce i kraje už by nyní byly povinny tyto nádrže zakreslovat do územních plánů jako úplné stavební uzávěry.

 

Jak jste ale jistě zaznamenali, problematika výstavby nových nádrží nespí. Jejich zastánci se je nyní pokoušejí prosadit jinými cestami. Za pozornost stojí zejména následující dění:

 

Máte-li zájem podniknout kroky k zastavení nesmyslných přehrad, nebo chcete-li podpořit úsilí nás ostatních, věnujte prosím pozornost těmto dvěma možnostem:

 

1. Zasílejte připomínky k návrhu Politiky územního rozvoje – do 25. září 2008


Jedná se o základní nástroj územního plánování, který ovlivní velmi výrazně podobu zásad územního rozvoje krajů a územních plánů všech obcí. Bude pro jejich pořizování závazný a žádné podřízené územně plánovací dokumenty s Politikou nebudou moci být v rozporu, resp. se podle rozporných částí nebude postupovat.


Návrh Politiky tak obsahuje řadu kontroverzních záměrů: přesně vymezené trasy dálnic a rychlostních silnic bez variantního řešení, úložiště jaderného odpadu, nové elektrárny. Politika nerespektuje obsah jiných strategických dokumentů, mj. Státní politiku životního prostředí a Strategii udržitelného rozvoje.


Ta v bodě číslo 167 na straně 78 hovoří o „plochách morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) pro budoucí využití omezeného vodního bohatství České republiky“ a potřebě „zajištění územních rezerv u lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod“. 


Dále se na stranách 33 a 34 přílohy nazvané „Podklady a východiska“ zmiňuje 205 lokalit pro budoucí přehrady. V tom se ministerstvo odvolává na staré Směrné vodohospodářské plány, které jsou sice ještě formálně platné, avšak zcela zastaralé a v roce 2009 je nahradí právě připravované plány oblastí povodí a generel připravený ministerstvem zemědělství. Způsob, jakým je potřeba dvou stovek přehrad v příloze návrhu Politiky územního rozvoje zdůvodněná, znovu dokládá nekoncepčnost, s jakou jsou megalomanské plány z dob socialismu oprašovány i v dnešní době: uvádí se zde vzájemně se vylučující účely nových nádrží, jako je snižování důsledků klimatických změn (vyžaduje plnou nádrž), protipovodňová ochrana (vyžaduje prázdnou nádrž), nadlepšování průtoků (kolísající hladina) a energetika (plná nebo kolísající hladina).


Připomínkování Politiky územního rozvoje se expertně a systematicky věnuje Ekologický právní servis, jenž k tomu připravil celý informační portál http://www.pur.eps.cz. Najdete zde související dokumenty, výklad významu Politiky územního rozvoje a jejího vztahu k územnímu plánování, stejně jako návod pro podávání připomínek včetně vzoru připomínek k vybraným problémům (některé dopravní stavby, jaderná úložiště nebo elektrárny). Ministerstvo obdrželo již více než 1500 připomínek, nemůže je tedy ignorovat. Nyní je potřeba zasílat připomínky týkající se budoucích přehrad!
Předlohu pro zaslání speciální připomínky zaměřené na problém přehrad posílám najdete zde (DOC, 30 kB), můžete ji doplnit nebo upravit. 

 

Poté ji prosím zašlete e-mailem na adresu hajlud@mmr.cz nebo poštou na tuto adresu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

 

Pozor, lhůta pro zaslání je 25. září!

2. Zasílejte připomínky k návrhům plánů oblastí povodí - do konce prosince 2008

Podívejte se na plány oblasti povodí, do jehož území spadá Vaše bydliště nebo místo, k němuž máte zvláštní vztah.

 

Podrobné plány, zaměřující se například na zlepšení kvality vod, hospodaření s vodou nebo ochranu před povodněmi, byly vyhotoveny v první polovině letošního roku. Od července jsou výsledné návrhy k dispozici veřejnosti k připomínkám. Celá republika je přitom rozdělena do osmi oblastí, pro každou z nich se návrh připravuje a připomínkuje samostatně.
Jedná se o mimořádně rozsáhlé dokumenty (mnoho stovek MB dat), které najdete na následujících oficiálních internetových adresách:

Lze předpokládat, že některé ze sporných přehrad a nádrží budou zmiňovány v jednotlivých plánech, ačkoliv jsem zatím neměl čas zkoumat návrhy podrobněji. Vzhledem k tomu, že do konce lhůty zbývají ještě čtyři měsíce, doporučuji soustředit se nyní na Politiku územního rozvoje. Během podzimu se pokusím alespoň nahrubo zorientovat ve struktuře návrhů oblastí povodí a pošlu k tomu nějaké svoje postřehy a doporučení pro formulaci připomínek.¨

Tolik zatím přehled z mé strany. 


Máte-li nějaké dotazy k připomínkování Politiky územního rozvoje, kontaktujte prosím přímo Ekologický právní servis, email: vendula.povolna@eps.cz, tel.: 775 154 088. 


Na věci týkající se přehrad a plánování oblastí povodí se můžete zkusit dotázat na krajských úřadech, případně se obrátit na mne (upozorňuji však, že jsem poměrně vytížený a že sice problematiku již dva roky sleduji, nicméně nejsem v ní expertem).

S pozdravem, 

Jan Beránek

email jan.beranek@ecn.cz

tel. 604 207 305

> zpět na hlavní stránku