Informace

STOP PŘEHRADĚ!

 

 

Obec Nové heřminovy

Nové Heřminovy čp. 122

792 01  Bruntál

 

 

Váš dopis zn.:    

ze dne:                                                               

Naše zn:                                                                                            

Vyřizuje:                 Mgr. Radovan Jílka                                

              

                                                                                                                                           

Tel.:                      554/743 143                                                                                                                     

e-mail:                 ou.nove.herminovy@seznam.cz                                           

Datum:             28.2.2007

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               

 

 

Vážení starostové,

 

obracím na Vás s prosbou o vyjádření vlastního názoru, ve věci řešení protipovodňové ochrany na Horní Opavě.

 

Rok po ničivých povodní z roku 1997 jsme byli opět jednou z prosperujících obcí v okrese a věřili jsme, že obrodu naší vesnice po 30-ti letech stavební uzávěry dotáhneme vítězně do konce.

 

Deset let po této události z důvodu neschopnosti státu rozhodnout, zda přehradu ano či ne, starostuji obci, ze které mi pomalu odchází život a chuť v čemkoli pokračovat. Slévárna exportující do celého světa se mi stěhuje do vedlejší obce, lidé mající zájem podnikat  či mladí, kteří by chtěli zahnízdit, v naší obci nedostanou možnost.

 

Žádám Vás tímto, abyste dle svých zkušeností, znalostí a svého svědomí, připojili svůj podpis k jedné z nabízených možností!

 

  1. přehrada v Nových Heřminovech
  2. řešení protipovodňové ochrany  jako soubor opatření:

-         zkapacitnění koryt v intravilánech obcí

-         ohrázňování sídelních útvarů

-         zásahy v přírodě  zvyšující retenci vody v krajině

-         zkvalitnění integrovaného záchranného systému

-         mobilní hráze

-         převedení orné půdy v nivách na trvale zatravěné porosty

-         protierozní opatření v krajině, apod.

  1. neřešit nic
  2. jiná alternativa

 

Máte-li však touhu nahlédnout do všech elaborátů a návrhů Povodí Odry a nezávislých odborníků řešících tento problém již 10 let, dovolil jsem si přiložit kompilát z několika tisíc stran písemností na dané téma.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Radovan Jílka

starosta obce

 

 

 

 

IČ: 00846538                        Bankovní spojení: Komerční banka Bruntál, a.s.                                 č.ú. 19824-771/0100

 

 

Posouzení jednotlivých  aspektů prvních dvou variant

 

 

  1. aspekt protipovodňový

 

- přehrada                                           „ideální“ ochrana před stoletou vodou

 v části Zátoru, Branticích a části

 Krnova

 

      - soubor opatření                                              ochrana všech občanů a územních

             celků daného regionu

 

  1. aspekt ekonomický

 

-          přehrada                                            odhad odborníků - 5 mld. Kč, ale

 vzpomeňte na Temelín a Slezskou Hartu

-          soubor opatření

      (zkapacitnění koryta v Krnově)         400 mil.Kč

 

  1. pracovní příležitosti

 

-     přehrada                           3 - 5 let práce pro firmy TCHAS, Stavby silnic a

dálnic Praha, SKANSKA, STABAG či jiné ……….

 

-          soubor opatření                                 práce  pro místní firmy a místní lidi ve vlastní

 krajině, po dobu působení  rozumné vlády na tomto

 území

  1. aspekt sociální

 

-          přehrada                                likvidace celé obce s             

- 282 obyvateli

- cca 150  zkolaudovanými objekty

- továrnou zaměstnávající cca 120 lidí

 - mnoha drobnými firmami, soukromými zemědělci,

   lesními hospodáři a živnostníky

 - vlastní historií z přelomu 13-tého století

     

-   soubor opatření                            - vytvoření pracovních míst ve vlastním kraji

                                                - tvorba vztahů mezi občanem a okolním prostředím

                                                - jistota a rozvoj obcí daného regionu

 

5. aspekt ekologický

 

-   přehrada                           - likvidace jednoho z nejzachovalejšího ekosystému

   v okolí

                                                - změna klimatu jako u Slezské Harty?

 

-   soubor opatření                            - s pokorou nadřazenosti přírody v rozumné míře

  využívat  jejího bohatství

                                                - navázat na tradici soužití člověka a  jeho životního

  prostředí

 

 

 

 

 

 

 

6.  turistika

 

-  přehrada                               viz  Slezská Harta

 

-  soubor opatření                            - zpřístupnění a zkrášlení naší krajiny pro turisty i nás

  samotné (cyklostezky apod.)

                                                - vytvoření zelených zón okolo řeky Opavy v Krnově

                                                                         i v jiných obcích

 

  1. ochrana přírody

 

-   přehrada                                            likvidace            - údolí zařazeného do Natury 2000

  odkud bylo díky přehradě

  vyřazeno

                                                                  - dvou přírodních rezervací

  (Ptačí Hora a Kunovská niva)

                                                                  - posledních částí nezregulovaných a

  přírodou nově vytvořených koryt

  v republice

 

-  soubor opatření                            záchrana ekosystému se všemi vzácnými

 biocenózami.

 Za obratlovce např. : mihule, vranky, střevle,

 ledňáčci, břehule, černí čápi, skorci, bobři,

 atd.

 

  1. aspekt politický

 

-   přehrada                           „poručíme větru dešti“

 

-  soubor opatření                            naučíme se chápat přírodu jako jedinečný dar, na

němž jsme závislí a hospodařit s ní tak, abychom se

v budoucnu nemuseli stydět před vlastními dětmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> zpět na hlavní stránku