Informace

STOP PŘEHRADĚ!

 
Zpráva o jednání nad vypořádáním připomínek, které proběhlo v pátek 3. 11. v Praze
 
 
1. Za pořadatele vystupovali čtyři pracovníci jako na veřejném projednávání (Král, Pravec, Zdražil, Ansorge) a navíc náměstek MZe Punčochář. Účastníků v sále byly asi čtyři desítky, všechny výstupy byly zaměřeny kriticky hlavně vůči přehradám.
 
2. Na webu ministerstva zemědělství do této chvíle nejsou vystaveny podklady k vypořádání připomínek, které byly písemně slibovány nejpozději 1. 11. (viz pozvánka na jednání) jako podklad k jednání. Podle slov pracovnice MZe se tam objeví někdy příští týden - tedy několik dní po veřejném setkání, kde se o nich mělo jednat.
 
3. Skoro všichni účastníci se podepsali pod "Stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí při projednávání Plánu hlavních povodí", které rozesílám samostatně i s přehledem signatářů.
 
4. Diskuse neprobíhala o vypořádání připomínek (ačkoliv je MZe nakonec na poslední chvíli udělalo, v sále bylo k dispozici - celkem mnoho desítek stran - ale jen v několika výtiscích, takže se s nimi prakticky nikdo nemohl seznámit ani na místě). Diskutovalo se tedy na obecnější úrovni, kdy z pléna padaly námitky a kritika, kterou pořadatelé tu více, tu méně arogantně a cynicky odráželi.
 
5. Oběma ministerstvům bylo v rámci procesu SEA doručeno celkem 85 dopisů s připomínkami.
 
6. Jediná, ale podstatná změna! Ministerstvo ze seznamu vypustilo 3 nádrže. Ze seznamu tak vypadly tři kontroverzní lokality: Paseky, Heřmánky a Suchá Loz. Jde o lokality, kde se obce ozývaly velmi hlasitě proti.
 
V seznamu PHP je nyní celkem 197 nádrží. Byla totiž vypuštěna ještě nádrž čtvrtá (Vranová), ale to jen proto, že se územně překrývala se sousední nádrží Loštice - ta v seznamu zůstává a zahrnuje nyní i lokalitu Vranová.
 
Jan Beránek
 

 

 

Kontakt:

Jan Beránek, tel. 604 207 305, email jan.beranek@ecn.cz

 

 

 

> zpět na hlavní stránku