Informace

STOP PŘEHRADĚ!

Veřejné setkání nad návrhem vypořádání připomínek k Plánu hlavních povodí 

proběhne v pátek 3. listopadu od 17.00 do 19.30 hodin na ministerstvu zemědělství v Praze

 

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

&

Ministerstvo zemědělství

si Vás dovolují pozvat na

 

 

veřejné setkání nad návrhem vypořádání připomínek ke koncepci

 

plán hlavních povodí české republiky

 

a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA)

 

 

které se koná 3. listopadu 2006 od 17. 00 hodin,

v zasedací místnosti ve 4. patře na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

 

Veřejné setkání nad návrhem vypořádání připomínek, které došly do 20. října 2006 bylo přislíbeno v závěru veřejného projednání koncepce podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., které se konalo dne 9. října 2006 v aule České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. Cílem je projednat s veřejností vypořádání připomínek jako podkladu pro vydání závěrečného stanoviska SEA.

Příslušné podklady a informace budou vystaveny 1.11.2006 na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (www.mze.cz)

Předpokládaný závěr  jednání je v 19.30 hodin

 

 

Ing. Vladimír Zdražil

Zpracovatel SEA

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a environmentální,

Laboratoř ekologie krajiny

nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec n.Č.l.

tel. / fax: +420 321 697 500

 

 

 

Ing. Miroslav Král, CSc.

Za předkladatele koncepce

Ministerstvo zemědělství

Těsnov 17. 117 05 Praha 1

tel. +420 221 812 449

fax: +420 812 983

 

 

 

 

Kontakt:

Jan Beránek, tel. 604 207 305, email jan.beranek@ecn.cz

 

 

 

> zpět na hlavní stránku