Informace

STOP PŘEHRADĚ!

 

Zlínský kraj potápí své občany

Tisková zpráva Unie pro řeku Moravu

Rada Zlínského kraje dne 13.3.2006 vzala na vědomí zprávu „Seznam výhledových Lokalit akumulace povrchových vod Zlínského kraje“. V tichosti tak odkývla hrozbu zatopení stovek hektarů půdy a nezjištěného počtu domů po celém Zlínském kraji. K zatopení by mělo dojít v případě realizace „Plánu hlavních povodí ČR,“ který je právě projednáván.

Za nenápadným názvem „Plán hlavních povodí ČR“ se skrývá megalomanská koncepce Ministerstva zemědělství, která má umožnit v celé ČR zanesení celkem 201 přehradních nádrží do územních plánů a tím zprůchodnit vydání povolení k jejich výstavbě.

Ještě letos má tento plán schvalovat vláda a poté se stane závazným podkladem pro územně plánovací dokumentaci, to znamená, že i kdyby se nakonec přehrady nestavěly, budou figurovat v územních plánech obcí a kraje. Desítky obcí, nad kterými bude viset stín možného zatopení, by tak byly odsouzeny k postupnému vylidňování.

Ve Zlínském kraji je Plánem hlavních povodí ČR navrženo těchto 19 nádrží:

Pořadové č. Vodní tok Název lokality Plocha pro územní ochranu (ha)
139 Velké Karlovice Miloňovský potok 43,0
140 Halenkov Dinotice 46,8
141 Lužná Senice 54,3
142 Kněhyně Kněhyně 58,0
143 Rajnochovice (Košovy) Juhyně 55,9
144 Rajnochovice (dolní profil) Juhyně 134,0
145 Kelč Juhyně 295,0
146 Teplice Bečva 1 965,0
155 Blazice Libosvárka 210,0
157 Chvalčov Bystřička 27,0
158 Brusné Rusava 31,3
159 Slušovice II Dřevnice 96,0
160 Vizovice Bratřejovka 90,1
161 Želechovice Obůrek 82,5
162 Záhorovice Kladenka 120,0
163 Suchá Loz Nivnička 50,0
164 Ostroh Morava 290,0
167 Vlachovice Vlára 388,5
168 Vlachovice II Smolinka 107,0

Karel Vondráček, kandidát Strany zelených do vizovického zastupitelstva k tomu řekl:
„Je s podivem, že Ministerstvo zemědělství prosazuje přehrady a poldry u kterých nebyl definován účel, ani časový horizont jejich výstavby. Mimo nesmyslnost takového "plánu" je třeba upozornit, že i plánovaná nádrž může díky stavební uzávěře na desítky let ochromit územní rozvoj a znehodnotit cenu nemovitostí.“

Miroslav Mach, mluvčí Unie pro řeku Moravu konstatoval:
„Projednávaný Plán hlavních povodí je v rozporu s ochranou přírody a krajiny i moderními poznatky protipovodňové ochrany. Zarážející je však také způsob projednávání tohoto plánu. Neobhajitelná je netečnost radních Zlínského kraje, kteří jen vzali na vědomí seznam lokalit určených k zátopě, ale o projednávání tohoto seznamu a o možných důsledcích běžících procesů neinformovali veřejnost, ani dotčené obce. Touto liknavostí mohou občany doslova potopit.“

 

> zpět na hlavní stránku