Informace

STOP PŘEHRADĚ!

 

Radiofórum 19.10.2006


Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dnešním Radiofórem vás bude provázet Ivan Hoffman. Do konce tohoto roku má vláda schválit plán hlavních povodí. K tomuto strategickému dokumentu se v poslední době vede v médiích zajímavá a místy i vzrušená diskuse o tom, zda budeme v budoucnu potřebovat v souvislosti s globálními změnami počasí, to znamená případně se suchem, nové přehrady. Ve studiu se mnou sedí Pavel Punčochář, který je náměstkem ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství. Přeji hezký podvečer.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Dobrý den.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A současně Jan Beránek, který je organizátorem petice Stop přehradě. Také zdravím.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Pěkný večer.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Začněme od lesa, jak se říká, jste přes to lesní hospodářství i vodní. Jaké jsou hlavní důvody závazně u nás definovat lokality pro několik desítek možná až dvě stovky nových přehrad?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Tak hlavní příčinou je očekávaná změna klimatu, která může na vodní hospodářství, respektive na vodní zdroje v České republice výrazně dopadnout suchem. Zároveň ta klimatická změna je indikovaná odbornými institucemi jako rozkolísanost vodního režimu a protože voda z našeho svažitého území rychle odtéká, je potřeba se připravit na ty extrémy, které nás v budoucnu mohou podle těch scénářů, zatím jenom projektovaných ve výzkumných ústavech, čekat. A důvodem je to, že určitá území nebo lokality, která spojují dobré možnosti velké akumulace vody vytvářejí pro to prostor při určitých geologických podmínkách a také optimálních podmínkách ekonomiky výstavby případné hráze nebo té přehrady, tak tato kombinace není kdekoliv, ta je na určitých místech, které byly vybírány více než sto let a nebylo by dobré to spojovat jenom s dopady, řekněme, záměru v posledních dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti letech. Ty návrhy vznikaly už na začátku minulého století.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Zeptám se Jana Beránka, který se k tomuto konceptu staví kriticky, proč, proč vlastně?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Já bych upřesnil na začátek, že se stavím kriticky jenom k části toho konceptu. Já si myslím, že část strategie plánu hlavních povodí je v pořádku, co se týče například obnovování přirozených poměrů v hydrologii v krajině a tak dál. Co ale vidím jako velký problém, je to, že ten seznam nebo ten plán hlavních povodí obsahuje právě seznam 201 lokality, které mají být v podstatě zaklajmovány, vymezeny v územních plánech pro budování přehrad nádrží a domnívám se, že alespoň, jak jsem teda studoval ty podklady a konzultoval to s experty, tak ten plán hlavních povodí neobsahuje dostatečně zdůvodněné to, proč by právě těchto 201 lokalit mělo být vyhrazeno pro přehrady, proč by jich mělo být 201, proč na těchto místech, proč by měly mít takové parametry, jaké mají, kde je tam vyznačena i výška hladiny, rozsah zatopeného území, čili to je první věc, že je to nedostatečně zdůvodněné. Vzhledem k tomu, že to vlastně už natvrdo konkrétně, konkrétně ukládá nějaká opatření. Druhá věc, která nám na tom vadí, je, že to má bezprostřední negativní dopady na život desítek, možná stovek obcí, protože ony do svých územních plánů budou nuceny tady ty přehrady zakreslovat a dost možná tam dojde k omezení ve stavební činnosti. To je ještě otázka, jakým způsobem to ošetří, ale každopádně tím vzniká takový Damoklův meč nad budoucností té obce, což je velký problém. Obce se dneska už vylidňují a mladí lidé si těžko budou zakládat třeba domovy v místech, které výhledově se mají ocitnout pod vodou.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Já ale pokud vím, tak ta debata už nějakou dobu probíhá a některé záměry nebo plány, anebo myšlenky, které byly zmiňovány na začátku, už prošly určitou korekcí. To znamená, jak to vypadá dnes, jak vy odpovíte na tyto výhrady?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
No, tak první výhradou je, že nechápu, proč se pořád ptají, řekněme, zastánci názoru pana kolegy, na to, proč zrovna v těchto místech. To jsem snad objasnil jednoznačně. Není neomezeně míst, která vhodným způsobem kombinují vodohospodářské, hydrologické, stavební podmínky a možnost relativně ekonomicky velmi efektivní výstavbu přehrady k akumulaci velkého množství vod za efektivních podmínek. Těch lokalit není mnoho, a to, že se hájí na dvě stě místech, to vyplývá z toho, že ani ty zatím úvahy o možných regionech, kde se sucho může projevit, nebo kde může dojít k nedostatku vody nebo naopak k nezbytnému zadržení vody, no, tak těch je po celém území celá řada, i když jsou určitě regiony, kde je to pravděpodobnější, což samozřejmě může být jižní Morava, dokonce i severní Morava a jsou regiony, kde to je méně pravděpodobné. Nicméně není možné přece do budoucnosti toto předpovědět žádným zatím jasným modelem a je třeba připravit se na situaci, kdy si budoucí generace, ty, pro které to hájíme a podstupuji tady tento nerovný téměř boj s médií, které to vidí jednoznačně a téměř straší lidi vystěhováním tisíců, tak prostě ty si rozhodnou a o omezeném množství těch přehrad jistě nebude dvě stě. Bude jich jen tolik, kolik bude nezbytně zapotřebí.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já se vás zeptám, jak by se v těchto lokalitách podle vás vhodných pro akumulaci povrchových vod, mělo postupovat, co by v nich pro jistotu být nemělo a co naopak nevadí, ptám se nejprve Jana Beránka?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Předně já si myslím, že některé z těch lokalit jsou skutečně vhodné k tomu, abychom je uchránili pro příští generace, protože jsou to často území málo dotčená, nevyčištěná...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Pro tento účel, dejme tomu.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Pro účel, pro ten účel, pro který se rozhodnou ty příští generace.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jasně, rozumím, to byla taková diplomatická odpověď.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Pokud jde o... No ne, to je důležité, protože pokud jde třeba o zásobování pitnou vodou, tak si myslím, že odpovědi už ani dneska nejsou velké přehrady, ale spíše přírodě blízká opatření v těch místech, která mohou sloužit jako prameniště nebo jako přírodní rezervoáry těch vod, čili to znamená, že to údolí se může chránit tak, aby tam se nestavěly chemičky, dálnice, plynovody, ale neznamená to, že prostě na tom konkrétním místě musí vyrůst třeba padesát metrů vysoká přehradní nádrž. Já bych se ještě vrátil, jestli můžu, ale jenom kratičce k těm dvěma stovkám přehrad, protože to je argumentace, která podle mě je trošku zavádějící. Vy na jedné straně tvrdíte, že máte dvě stě lokalit a že těch přehrad nakonec bude jen pár, ale na druhé straně, když obce některé namítají, že ta jejich lokalita se má vyškrtnout, tak ministerstvo zemědělství písemně na to odpovídá tak, že má studie, podle kterých ani dvě stě přehrad nebude stačit, a podle kterých už v roce 2050 těch přehrad by mělo být dvojnásobek, čili tady skutečně je velký rozpor mezi, dejme tomu proklamací...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Zatím hovořme jenom o těch dvě stě, protože to je hodně daleko.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
No ano, ale to je velký problém, protože myslím si, že to je takové trošku chlácholení veřejnosti, že vlastně zatím o nic nejde, ale zatím i oficiálně ministerstvo už tvrdí, že dvě stě přehrad je málo, čili, a to do roku 2050, prosím, čili během dvaceti, třiceti, čtyřiceti let.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Zeptám se i Pavla Punčocháře na totéž, na co před chvílí Jana Beránka. Co by v těch lokalitách vhodných pro akumulaci povrchových vod, podle vás, určitě být nemělo a co naopak nevadí?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Tak je to jednak obsaženo v pregnantní odpovědi jednoho z hejtmanů, nebudu ho jmenovat, abych ho eventuálně nekompromitoval. Podívejte, tam je jasný, je přesná citace. "Zahrnutí předmětných lokalit do seznamu území hájených pro akumulaci vod nesmí být důvodem pro omezování běžného rozvoje obcí a omezování investiční činnosti s výjimkou investic, které by svým charakterem nevratně poškodily lokalitu, předpokládané akumulace." To znamená...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Tady vidím mezi vámi v podstatě souhlas, mám pravdu?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Shoda, ano. A co se týká počtu a našich odpovědí a čtyři sta a tak dále, já vám něco povím. Ty scénáře změny klimatu ty se vyvíjí. Zatím za padesát let předpokládáme, že budou mnohem přesnější. A ty rozmezí, jak by mohla ta situace vypadat, ta dávají určitá také svědectví o možných dopadech. Čili, když vemu ten nejkritičtější, že tady průměrná teplota stoupne na čtyři stupně v průměru, tak samozřejmě se může klidně stát, a já bych nerad, aby se toho někdo dožil, že té vody bude opravdu málo nejen ve stávajících, ale i v těch, které se podaří udělat, ale nestrašme se opravdu. Myslíte si, že je opravdu možné v padesátiletém intervalu vybudovat v podmínkách naší země dvě stě přehrad, to tak prostě není.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Pojďme ještě se trochu chvíli zabývat tím, do jaké míry máme dávat pozor, ono se říká, že štěstí přeje připraveným, ale také lidová moudrost říká, že se nemá kupovat střecha na dům, který ještě neshořel. Jak to, jaké teda jsou ty klimatické výhledy, pro střední Evropu se někdy říká, že zvýšení o jeden stupeň znamená deset procent srážek navíc, a to by měly být zrovna u nás?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Jestli teda mohu začít. Především, jak bylo řečeno, ty scénáře možných dopadů klimatických změn zatím jsou nejisté, nebo panuje tam velká variabilita, to znamená, že skutečně tady dopady mohou být v poměrně širokém rozmezí. Ty klimatologické studie říkají třeba, že do toho roku 2050 klesne třeba průtok v povrchových tocích, to znamená v řekách o patnáct nebo až taky čtyřicet procent, čili tam je skutečně velmi velký rozptyl. No a já teda mimo jiné v tomto vidím velký problém toho plánu povodí, protože ten prakticky pracuje pouze s jednou, a to jako tou nejhrůzostrašnější variantou, na základě které tedy požaduje územní hájení těch dvě stě lokalit. Já si myslím, že to vzhledem k tomu, jaké problémy to dnes způsobuje obcím, že je skutečně nepřiměřené a že pokud tedy se bavíme o tom, že těch přehrad nakonec bude jenom pár, tak dokonce vyvstává otazník, jestli obecně ta strategie je vůbec funkční, protože na jedné straně říká, že ani dvě stě přehrad nebude stačit a na druhé straně slyšíme, že Česká republika ani zdaleka těch dvě stě nebude schopna vybudovat, čili dost možná my tu strategii přizpůsobení se klimatickým změnám budeme muset postavit na jiných výchozích předpokladech a na jiných nějakých cílových stavech. Patrně nebude možné, což se zatím ten dokument snaží, udržet průtoky v těch řekách vlastně podobné jako jsou dnes i za padesát let. To prostě možné nebude a ty adaptační opatření by měla být skutečně teda diferencovaná a ne natvrdo dneska na základě velmi nejistých údajů hájit dvě stě lokalit s bezprostředními dopady na život obcí.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
To mohu souhlasit, že by neměla být natvrdo rozhodovaná, což tedy znamená, že ale by měla být ta hájení zachována. To nic ještě nepřináší negativního pro běžnou rozvojovou činnost v obcích. Tady se snažíme vytvořit strašáka, že ten, kdo si tam opraví teď domek stávající nebo postaví nový, tak už je téměř postaven do role, že to buduje v místě, kde bude třicet metrů vody nad ním. Přitom ale, a to si připusťme, to nevím, jací experti vám, kolego, říkají tohle to, že to je potřeba udělat s ohledem na menší jaksi dopady a tak, všichni vědí, že v momentě, kdy někde se přestane dostávat voda, tak se změní kompletně nejenom mínění lidí, ale celá ekonomika, protože na to by bylo dobře se podívat i na současné jednání vždycky těch světových komisí pro vody, nebo na komisi udržitelného rozvoje OSN - Organizace spojených národů. Tam určitě nejsou odborníci hlupáci. Čili i tam je jasné, že dokonce dopady sucha jsou mnohem horší než povodňové dopady na ekonomiku státu.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Jestli dovolíte, já jsem ten poslední, kdo by chtěl bagatelizovat dopady klimatických změn, protože to je téma, které se tady snažím prosazovat už dlouhé roky. Nicméně bych se ještě vrátil k tomu tvrzení, že to nemá dopady na život obcí. Já vám tvrdí, že to má, protože v tuto chvíli, já jsem s tím vlastně začal tím, že u nás v regionu na jižní Moravě najednou obce, které připravovaly územní plány, přestože v předchozích letech nebyl problém, tak najedou se začaly vytahovat, oprašovat tady ty plány, které mají vlastně kořeny v sedmnáctých letech a najednou ty obce musely vlastně zakreslovat do těch územních plánů tu jednu hráz, tu dvě hráze, vykreslovat tam zátopové území a de facto dnes je to tak, že ta obec, pokud je v místě té přehrady, tak ten územní plán ani nesmí schválit, protože zatím platí formálně tedy velmi tvrdá, tvrdé plány ještě z těch sedmnáctých let, které ten současný plán trošku redukuje, nicméně dvě stě přehrad asi tři sta padesáti tam stále nechává. A pokud jde o...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, mluvme chvíli právě o tom, než dáme slovo i našim posluchačům a jejich dotazům, do jaké míry by měli prostě posuzovat tyto záměry i lidé v místě, jaký by měli mít silný hlas?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
No, samozřejmě chápu, že pokud tam je výhled nějaké budování jakési industriální zóny, tak to pro ně může znamenat velkou bariéru. Ale pro běžný rozvoj obcí ne, kromě momentu...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Tohle to měl jste na mysli?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Nikoliv.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Kromě momentu, promiňte, když se teď před jaksi i komunálními volbami mohou dostat do popředí lidé, kteří dokazují. Hele, oni nás tady chtějí teď trošku stisknout tím, že nebudeme moc nic. Ono to tak není. Prostě znovu opakuji, že dokonce v odpovědích na veřejné slyšení tam kolegové jasně prezentovali, jaké typy staveb rozvoje by tam předmětně neměly být. A s tím si myslím...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A které to tedy jsou, zkusme vyjmenovat?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Zkusíme vyjmenovat, já vám řeknu hned. Technicky a dopravní infrastruktury mezinárodního, republikového nebo nadmístního významu, stavby pro průmysl, energetiku, těžbu nerostů nebo stavby, které by narušily geologické podloží a byla ekonomicky velmi náročné včetně možných úvah o jejich přesunu jinam, které by nebyly možné.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Jan Beránek a konkrétní případ obcích.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Konkrétní případy mám takové, že to tak není. Já si dokonce dovolím tvrdit, že to, že dnes se zvažují mírnější způsoby ochrany toho území je pouze zásluhou toho, že obce vlastně zvedly svůj hlas, protože verze toho plánu hlavních povodní ještě z května letošního roku obsahovala ve všech těch lokalitách územní rezervu, to znamená de facto úplnou /nesrozumitelné/ uzávěru a takto to byly dokonce nuceny územně plánovací orgány dodržovat. Čili teprve poté, co obce se dozvěděly, a opět teda díky naší iniciativě z velké části, protože, a já vám to říkám, my jsme obeslali asi čtyři sta starostů, naprostá většina z nich vůbec ani netušila o tom, že se něco chystá.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jestli tomu dobře rozumím, tak teď už je to v pořádku?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Teď v tuto chvíli v té variantě je to o něco lepší, nicméně na tom jednání bylo řečeno, že ani ta současná varianta není definitivní a že se bude hledat ještě další řešení, čili jednu z připomínek, kterou máme, je, aby způsob územní ochrany v žádném případě nezasahoval do možnosti rozvoje místní infrastruktury občanské vybavenosti rodinných domků a toto zatím garantováno není.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Musím konstatovat, že to nebylo na základě nějaké iniciativy, která by zvedla hlas starostů, naopak...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ale připomínkové řízení jste nějaké vedli asi, ne?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
No to jistě, ale teď v období od května do tohoto připomínkového řízení jsme opakovaně jednali se zástupci ministerstva pro místní rozvoj, které je za územní plánování kompetentní a naopak jsme hledali formu, která bude přijatelnější než rezerva a musím říci, že s příslušným útvarem dřív než začala nějaká takováhle mediální přestřelka...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Jinými slovy kolegu Beránka jste, máte pocit, že kolega Beránek jste dobýval do otevřených dveří, to tím chcete říct?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Do otevřených dveří určitě.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
My jsme v červnu posílali skoro sto připomínek především z obcí, které o tom, jak říkám, skoro netušily o tom, co se chystá a ty připomínky byly právě proti tomu...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Možná ovlivnily ministerstvo pro místní rozvoj.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Musím protestovat, jak obce o tom nevěděly, tak to je skutečně pak problém veřejné správy, nebo státní správy nižších stupňů, protože nebývá zvykem, že ministerstvo bude jednat se šesti tisíci obcemi. Přece koncepční dokument znaly krajské úřady, znají ho trojkové obce na dvou setkáních každoročních se zástupci úřadů a vodoprávních úřadů jsme o tomto problému mluvili. Jestli starostové nevnímají, že zákon platí a zákon současný stále drží směrný vodohospodářský plán, byť ze sedmnáctých let, nicméně shrnující poznatky za století vodohospodářů, no, tak to je jaksi problém trošku toho, že neznalost zákona neomlouvá.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Já bohužel znám tu místní realitu a my jsme naráželi na to, že dokonce ani úředníci těch krajských úřadů ani nevěděli o tom, že se chystá plán hlavních povodí, to byla jednání v květnu. Teprve poté, co jsme to našli na Internetu náhodou, tak jsme jim to...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Další, další důvod pro vaši shodu.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Shoda tady je až na jednu výjimku. Já teda doufám, že nás poslouchají i zástupci krajských úřadů, kteří v té koordinační komisi pro přípravu plánů hlavních povodí jsou právě jako reprezentanti krajů a je s podivem, že to svým kolegům nejen nezdůraznili, ale dokonce je nevyzvali k tomu, že se musí podívat sami v každém kraji, jak to tedy je. Takže obviňovat jaksi ústřední úřady není příliš vhodné.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, tak my teď dáme slovo našim posluchačům. Já připomenu, že ve studiu se dnes hovoří o plánu hlavních povodí a o možnosti, že bude potřeba vybudovat nádrže, které by zachytávaly povrchovou vodu pro případy sucha v budoucnu a hosty ve studiu jsou náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství Pavel Punčochář a současně s ním Jan Beránek, organizátor petice Stop přehradě. Telefonovat nám můžete na čísla 221552155, anebo 221552255. Takže toho prvního posluchače zdravíme v této chvíli, dobrý den.

posluchač
--------------------
Pokorný, Brno, dobrý večer. Prosím navrhuju zrušit odborné výzkumné ústavy, zrušit odborné vysoké školství a naslouchat nevzdělaným Beránkům, kteří rozumějí jaderné fyzice, recyklaci odpadu, lesnictví a nyní i vodohospodářství. Můj dotaz: Mohl bych znát, jaké vzdělání má pan Beránek, jaké absolvoval?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Děkujeme vám za váš dotaz. Ten úvod možná nemusel být, co myslíte, to bylo zbytečný, ne?

posluchač
--------------------
Bylo.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Rozumíte, urážíte mi hosta, tak to není...

posluchač
--------------------
Ne, to je humor, to jsem nemyslel vážně.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, dobře. Tak já vám děkuji za telefonát. Zdravím dalšího posluchače. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Haló?

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano, slyším vás.

posluchač
--------------------
Přeju dobrý večer, tady Rokl, Dvůr Králové nad Labem. Chtěl bych říct jenom tři věci. Tak především máme tady nejkrásnější přehradu v republice. Ta je skoro sto let stará. Rozumíte, ta je dneska zanešená.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A to je kde?

posluchač
--------------------
Dvůr Králové nad Labem.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dvůr Králové, ano, píšu si.

posluchač
--------------------
...království byla Třemešná, ono to má víc jmen, že jo. Pak další příčina týhle špatný vodní hospodářství je, že se střelily pole, jo. Ta voda neudrží, ta voda se neudrží v těch polích. A pak to byly meliorace. Já vám děkuji, mějte se hezky.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, dobře, tak to jsou náměty, jak řešit problém s vodou, jak jsem vyrozuměl. Zdravíme třetího posluchače, dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den, tady Novák. Prosím vás, mně to připadá tak, jakože tady se hasí jako, kdybych to měl přirovnat, když mně zatýká do baráku, tak dám prostě kbelík pod okap a čekám, co to udělá a když mně bude zatýkat víc, tak tam dám větší kbelík. Prostě měli bysme jít nějak jako cestou se naučit s tou přírodou, aby k těmhle jako, já nechci říkat katastrofám, ale k těmhle věcem, aby docházelo co nejmíň. My jsme s přírodou pořád na kordy, pořád bojujeme víc a víc a ta příroda nám to vrací. Já třeba vím, že tam pánové jsou třeba malí páni na to, nebo i Česká republika jako celosvětově jsme na to malí páni, ale že bysme měli jít spíš cestou naučit se jako žít s přírodou a ne, že budeme pořád ji plundrovat víc a víc a ty následky budou pořád horší a horší.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Děkuju za téma k debatě. Zdravím dalšího posluchače, dobrý den.

posluchač
--------------------
Horák, dobrý den.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobrý den.

posluchač
--------------------
Já bych se zeptal rád pana z ministerstva, jestli by nám mohl nějak vysvětlit, jakým způsobem bylo řešeno vodohospodářské řešení těch navrhovaných přehrad, případně trošku naznačit hydrologické podklady, z jakých se vycházelo. A potom bych se rád zeptal, jakým způsobem proběhla SEA. Jakým způsobem informovalo ministerstvo o průběhu SEI.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, děkuju vám pěkně. Telefonát byl sice nekvalitní, ale zaregistrovali jsme, že chcete vědět, z jakých hydrologických pokladů vystupovali a jak bylo plněno usnesení SEA. Tak, vyslechneme ještě posledního posluchače. Dobrý den.

posluchač
--------------------
Dobrý den. David Brebera, Pardubice. Já bych měl dva kraťoučký dotazy. Ten první, o jak velký přehrady by se mělo jednat, protože si nedovedu představit jako, že by vzniklo dvě stě přehrad typu Lipenský přehrady nebo něco takovýho? A druhý dotaz, jaksi v tom rámci toho plánování těch vodních děl se i nějak plánuje nějaká energetická politika, protože v podstatě co přehrada, to vodní elektrárna? Děkuji.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře. Jestli souvisí s energetikou.

posluchač
--------------------
Přesně tak, přesně tak.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, děkuju pěkně. Omlouváme se dalším posluchačům a pokusíme se zodpovědět ty, které padly. Jana Beránka se ptám, náš první posluchač má pocit, že rozumíte všemu.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Já si myslím, že nerozumím všemu rozhodně, ani tady dneska nevystupuju jako nějaký expert na hydrologii. Já tady vystupuju jako občan, vlastně zástupce i jedné z obcí, které tímto byly dotčeny a vadí mi především to, že já nejsem proti expertům, ale vadí mi, když experti rozhodují za zavřenými dveřmi a myslím si, že to často nevede k dobrým koncům a v tomto případě především tedy tomu vytýkám jednak tedy nepodloženost, ale také to, že veřejnost nebyla dostatečně zapojená. Obce o tom nevěděly, veřejné projednávání v rámci SEA proběhlo ve tři hodiny odpoledne v pracovní den, kdy prostě lidi z těch regionů, kterých se to nejvíc týká, prakticky neměli šanci se dostavit a tak dál. Toto mi vadí.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Pokud jde o vaše vzdělání, jestli se nemýlím, vy jste vzdělán ve fyzice?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
No, já mám dokončené střední vzdělání, mám za sebou několik semestrů teoretické fyziky a sociologie.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, tak snad jsme odpověděli na první otázku. Dvůr Králové, krásná přehrada, která není vyčištěna, zcelená polem, meliorace, to jsou podle našeho druhého posluchače hlavní důvody, proč máme potíže s vodou. Poprosím Pavla Punčocháře o reakci.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Samozřejmě tu situaci na Bílé Třemošné velmi dobře znám a na té nádrži, která je ozdobou architektury vůbec vodních děl. Nicméně musím konstatovat, že je to rozhodující nádrž pro transformaci povodňových vln v horní části povodí Labe a díky nejenom tomu dlouhodobému odnášení ornice ze zcelených polí, ale zejména díky posledním létům od roku 97 díky povodňovým situacím je velmi zanešená a vážně se uvažuje o tom, jakým způsobem zajistit dostatek finančních prostředků a část těch sedimentů odtěžit s cílem zvětšit opět ten akumulační prostor. Co se týká změn v krajině, chci vás ujistit, že Evropská unie svou zemědělskou moderní politikou tlačí na přeměnu, řekněme, stylu hospodaření a nový program od roku 2007 do 2013, takzvaný EAFRD, tedy program pro rozvoj venkova, počítá s řadou opatření, které tyto velké lány rozčlení a také zlepší vodní režim. Čili styl ke zlepšení jaksi situace v krajině zde je. Jestli bude dostatečně rychlý a efektivních v případech opakování povodňových situací, těžko odhadnout. Nicméně tady tendence je.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Náš další posluchač, který hovoří, že žijeme stále s přírodou na kordy, vlastně naznačuje, že problémy, které má člověk s přírodou, si způsobuje sám svými zásahy do přírody a navíc je tedy otázka, zda těmto problémům čelit dalšími stavbami, zda se tedy nepohybujeme v jakémsi bludném kruhu a pokud ano, jak z něj?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Já si myslím, že právě problém klimatických změn je problém, který vyžaduje silnou strategii státní, ale zatím nám tady chybí strategie vůbec odstranění toho problému. My se vlastně chováme jako lidi, kteří si přitápí pod kotlem čím dál víc a potom tedy se snaží najít nějaké řešení, jak zabránit tomu, aby všechna ta voda se vypařila, ale přikládají pořád víc a víc. Problém je v tom, že Česká republika zejména tedy patří mezi rekordmany, pokud se týká emisí skleníkových plynů, které způsobují klimatické změny a bohužel vládní strategie v tomto je naprosto neúčinná, dokonce kontraproduktivní, protože například teď vláda se chystá povolit ještě o dvacet procent zvýšit těm velkým znečišťovatelům povolenky nebo množství povolenek, čili skutečně se chystá dovolit to, abychom ještě víc pod tím kotlem přiložili.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já, ale vraťme se k vodě.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Jenom drobný doplněk. Samozřejmě ta situace se díky rozvoji civilizace a ekonomických nástrojů a všeho se výrazně za posledních sto let zhoršila. Nicméně je potřeba říci, že některé hydrologické extrémy nejsou dílem jenom těchto vlivů, ale je potřeba se podívat několik set let zpátky, kdy katastrofické povodně ve dvanáctém, třináctém, osmnáctém století, kdy krajina bezpečně nebyla takto narušena, tak se vyskytly také a nyní bohužel jen soutěžíme s tím, jestli už tehdy dosáhly stejné výše jako teď.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Rozhodně teď jsou větší škody, že?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
To je jiná věc. Nejde jenom o škody, ty jsou určitě větší, ale jde o příčinu. Čili, když je té vody ve srážkách opravdu maximum nebo extrémní množství, tak v podstatě tyto doprovodné jaksi přeměny v krajině už nemají ten rozhodující vliv.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já se vás zeptám spolu s našim dalším posluchačem, jak jsou vlastně řešeny ty plány na akumulaci povrchových vod, respektive ty přehrady, z jakých podkladů hydrologických vycházíte?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Jestli ten tazatel má opravdu zájem, tak musím říci, že pro každou takto zamýšlenou budoucí akumulaci existuje takový list už v bývalém směrném vodohospodářském plánu, který stále ještě platí a bude teď zpřesněn, kde je napsáno, jaké podloží, jaké jsou podmínky, jaké jsou tam možnosti výšky nadržení, jestli to bude znamenat jaksi velký zásah do třeba lesního hospodářství, co to bude znamenat v přesunech třeba půdy v těch některých krajích, jestli je hydrologický režim, a to bylo zásadní už od první republiky, jestli hydrologický režim v tom území předpokládá nebo dovoluje vůbec to naplnění v nějaké dohledné době a zda tu regulaci, která by tam mohla nastat, můžeme účinně využít. Tak takové podklady jsou a doporučuji do Výzkumného ústavu vodohospodářského nebo k nám na ministerstvo.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Obrátím se na Jana Beránka. Ptám se, vás možná právě ta podrobnost těch plánů v jistém smyslu znepokojuje, ale před chvílí jste zde slyšel, že vlastně jsou nezamýšleny naprosto závazně.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
O nich se teď možná říká, že nejsou zamýšleny závazně, na druhou stranu se teď závazně musí nakreslit do všech územních plánů, to za prvé. A za druhé, skutečně mě znepokojuje to, že ministerstvo argumentuje odkazy tady na nějaké vědecké analýzy, že těch přehrad do roku 2050 ani těch dvě stě nebude stačit. Čili já se domnívám, že skutečně to bude problém...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Možná k tomu řekněte pár slov, to už tady zaznělo několikrát. Je to i váš názor?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Strategie těchto plánů je taková: Neblokovat a nezničit něco, co je jedinečné hájením se nepoškodí nic a nechme na vývoji klimatu počasí, odhadu dopadů, kde která nádrž bude opravdu zapotřebí. Chci vás ujistit, že i rodina pana Beránka a jeho potomci v momentě, kdy nebudou mít vodu, se na celou situaci budou dívat úplně jinak.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
To přehánění a je to demagogie.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Myslíte si to, ale já si to nemyslím.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já se váš ještě zeptám, jestli ty plány na možné zadržení vody z důvodu sucha nějakým způsobem jsou provázány s plány protipovodňovými, energetickými, respektive s plány na využití toků k lodní dopravě?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
K lodní dopravě ne, s energetikou jenom dílem, protože při každé jednotlivé stavbě se pak uvažuje ještě její efektivitu zvýšit. Čili žádná z těch přehrad takzvaných, jak to nazýváte, není v projektové přípravě pokročilá. Jsou to záměry, které mají základní informativní funkci. Co se týká lodní dopravy, tam o to vůbec nejde. Energetika není specifikovaná, ale povodňové možnosti, zachycení povodňových vln a vybalancování akumulace za povodní, což rozkolísanost vodního stavu díky klimatickým změnám připouští, tak ta je možná.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Stejná otázka Jan Beránek.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Já teda bych zase polemizoval s tím, že žádná přehrada není připravována, třeba Nové Heřminovi i další jsou už ve fázi projekční přípravy. Padl tady dotaz, na kterých byl rád odpověděl, to je seznam lokalit a velikost těch nádrží. Ono není úplně jednoduché to najít, čili tam bych posluchače odkázal na webové stránky stopprehrade.cz, kde ten seznam máme. Jsou to řádově...

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Ano, správný posluchač by měl vyhledat oba dva zdroje, aby si udělal doklady.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
My tam vlastně reprodukujeme pouze materiály ministerstva, čili to je objektivní.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Děkuji za propagaci.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Je to teda dvě stě jedna lokalit, nádrže mají mít řádově stovky hektarů, ty největší z nich jako třeba přehrada u Českého Krumlova, mezi Českým Krumlovem a Vyšším Brodem má mít 1017 hektarů, jak se dívám tady do tabulky, čili nejsou to žádné malé tůňky.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já se vás zeptám úplně na závěr. Jaká je vaše prognóza. Pokud se do konce roku tato věc schválí, váš názor, kdy se do těch plánů sáhne a začne se stavět?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Takhle, podle mého názoru by se plán měl přijmout a v jednotlivých krocích, které jsou pro dosažení takzvaně dobrého ekologického stavu vod plánováním i opatření, ho podrobit v relaci k rozvoji té klimatické změny, prostě aktualizaci a možná, že v roce 2043 dospějeme k tomu, že nebude potřeba žádná a všichni budou tleskat, protože v těch územích naopak příroda bude na tom lépe než všude jinde. Naopak, když se ukáže, že to je zapotřebí, tak se řekne ano, a je potřeba začít projektovat. Jinak projektově je připravena, která nádrž jste říkal?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Vy jste říkal, že žádná, ani jedna.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Ani Nové Heřminovi není projektově připravena, protože asi víte, co znamená projektová příprava. Víte, že neexistuje...

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Dobře, tak je ve velmi pokročilé fázi přípravy.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já se zeptám Jana Beránka úplně na závěr, jestli tím, co teď slyšel, je uklidněn?

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Nejsem uklidněn. Já si myslím, že tím řešením by mělo být přijetí té strategie ve věcech, kde je potřebná a kde kopíruje evropskou rámcovou směrnici o vodách, to znamená čistota vod, vlastně revitalizační opatření a pokud jde o seznam lokalit, myslím si, že to je věc, která je šitá horkou jehlou, kopíruje velikášské pány socialistické. Měla být prodiskutována s obcemi a především lépe expertně doložena, čili to si myslím, že je věc, která se z toho dá vyndat ven, dát tomu třeba dva, tři roky, aby se to prodiskutovalo, doložilo a potom si je možné mluvit i o seznamu lokalit. V tuti chvíli si myslím, že to je skutečně předčasné.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Nicméně, pokud k tomu dojde, tak platí ta úprava, která byla dosud a ta vám vadí víc.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Ta nám samozřejmě vadí víc, ale ten nový pán hlavních povodí, pokud nebude mít lokality, tak je dost možné, že ty stavební uzávěry nebudou platit, protože podle vodního zákona vlastně tento dokument má nahradit ty staré podklady, čili ty, pokud je mi známo, budou přinejmenším považovány za vymřelé, nebo nebudou se aktivně prosazovat.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Já mám pocit, že to, co vás rozsoudí, je vývoj počasí, že?

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Já si taky myslím a hlavně nemohu souhlasit s tím, aby se upravovalo nějakým takzvaně jiným typem odborníků to, co v podstatě za desítky let soustředili. Jinak musím znovu opakovat, jestli z tři sta padesáti sjede na dvě stě v rámci předběžné opatrnosti, tak to není kopírování jakéhosi megalomanského plánu.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
Dobře, tak my zde debatu ukončíme a počkáme, jestli tady budou povodně, anebo sucho a pak podle toho se uvidí. Tak děkuji za návštěvu ve studiu Pavlu Punčochářovi.

Pavel PUNČOCHÁŘ, náměstek ministryně zemědělství pro lesní a vodní hospodářství
--------------------
Děkuji.

Ivan HOFFMAN, moderátor
--------------------
A Janu Beránkovi.

Jan BERÁNEK, organizátor petice Stop přehradě
--------------------
Děkuji, na shledanou.

 

 

 

> zpět na hlavní stránku