STOP PŘEHRADĚ!

 
Dopis starostům dotčených obcí, který shrnuje aktuální situaci.

 

Veřejné projednávání plánu na stavbu dvou stovek přehrad v ČR končí už v říjnu:

nepropásněte příležitost ovlivnit budoucnost Vaší obce a Vašeho regionu!

 

V Tišnově dne 3. října 2006

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

obracíme se na Vás již podruhé ve věci připravovaného Plánu hlavních povodí. Jeho poslední verze ze dne 21. července je nyní ve fázi strategického posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. Plán hlavních povodí se má stát po schválení vládou ještě na konci tohoto roku závazným podkladem pro územní plánování i pro přípravu dílčích plánů oblastí povodí. Proto se již v těchto týdnech rozhoduje o tom, do jakých lokalit budou zakresleny nově plánované přehrady a nádrže – celkem jich je nyní navrženo 201 (slovy dvě stě jedna). Současně Plán hlavních povodí určuje i jejich parametry, jako je výška hladiny nebo zatopené území, a v neposlední řadě způsob územní ochrany.

Dovolujeme si Vás zejména upozornit na dva klíčové termíny v nejbližších dnech:

1.       V pondělí 9. října od 15 do 18 hodin v Praze proběhne veřejné projednání, které je součástí strategického posuzování podle výše zmíněného zákona. Podle našich zkušeností obce často nebyly o tomto projednávání vůbec informovány, a to ani o jeho zásadním významu pro konečnou podobu Plánu hlavních povodí. Podrobnou pozvánku, která byla publikována pouze na internetových stránkách ČEU necelé dva týdny předem (26. září), najdete na druhé straně tohoto dopisu.

Protože místo projednávání leží na málo známé periferii Prahy, pro případ potřeby jsme připravili orientační mapky, které najdete na našich internetových stránkách na adrese http://www.stopprehrade.cz/a_info20060926_planekSEA.htm.

Bohužel kromě místa je značně nevyhovující i termín, protože ve tři hodiny odpoledne se projednávání těžko může účastnit běžný občan. Přesto Vás vyzýváme, abyste se pokusili za Vaši obec na jednání vyslat alespoň pár zástupců, kteří vyjádří stanovisko obce a případně podpoří připomínky a návrhy, které chystáme a budeme prezentovat za obce a občany regionu Tišnovska.

Vzhledem k vpravdě šibeničnímu termínu (návrh byl publikován teprve před týdnem) jsme je zatím nestihli formulovat písemně. Máte-li ale o ně zájem, najdete je nejpozději o víkendu na internetových stránkách www.stopprehrade.cz, případně se ozvěte na níže uvedený kontaktní telefon nebo email. Na naše stránky jsme již nyní umístili veškeré potřebné podklady.

2.       Na Ministerstvu životního prostředí zároveň běží lhůta k podání písemných připomínek, která končí 19. října 2006. Bylo by tedy opět vhodné, abyste za Vaši obec připomínky připravili a zaslali.

V prvním kole připomínkování, které skončilo 3. července 2006 (viz náš první dopis z 16. června), obdrželo Ministerstvo zemědělství téměř stovku připomínek a návrhů. Většina z nich negativně reagovala na vymezení lokalit navržených přehrad a zejména na způsob jejich územní ochrany. Původně totiž předkladatelé prosazovali vyhlášení „územní rezervy“ na všech lokalitách, která de facto znamená úplnou stavební uzávěru. Také díky našemu úsilí a všem zaslaným připomínkám již nejnovější verze návrhu Plánu hlavních povodí doznala v této věci zásadní změny - navrhuje pouze vyhlásit limit využití území podle zákona 183/2006 Sb. tak, aby zde nebylo možné budovat stavby jako dálnice, ropovody, továrny či skládky. Naopak již bude možné budovat běžnou občanskou zástavbu, jako jsou rodinné domky a podobně.

I tento zásadní posun, ke kterému došlo jen díky masivní odezvě obyvatel, ukazuje, že aktivní zapojení obcí a občanů má na rozhodování o naší budoucnosti velký význam.

 

Na závěr si dovoluji upozornit na informační portál, který jsme k problematice Plánu hlavních povodí a plánu na stavbu stovek přehrad zřídili. Na adrese www.stopprehrade.cz tak můžete najít veškeré potřebné podklady, dokumenty i informace o aktuálním dění. V neposlední řadě zde nabízíme praktické pokyny pro účast na veřejném projednání, které proběhne již příští pondělí v Praze.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na tel. 604 207 305 nebo email jan.beranek@ecn.cz.

S přátelským pozdravem,

 

 

Jan Beránek

Mluvčí petičního výboru Stop přehradě

 

 

 

> zpět na hlavní stránku