STOP PŘEHRADĚ!

 
 
pondělí 29. května 2006
 
Dovoluji si Vás upozornit, že jsme na webové stránky právě umístili několik dalších dokumentů.
 
Především jde o zveřejněný návrh Plánu hlavních povodí (PHP) - několik lidí nás upozornilo, že mají problém stáhnout si celý dokumentů ze stránek ministerstva zemědělství, proto jsme jej umístili i na naše stránky.
 
Kromě něj jsme do nově zřízené položky Další dokumenty umístili i grafické plánky plánovaných přehrad v osmi povodích (pocházejí rovněž z ministerstva zemědělství, tvoří přílohu návrhu PHP).
 
Pro lepší přehlednost zde najdete i návrh postupu zpracování tzv. Plánu oblasti povodí řeky Dyje, který na svém webu zveřejnilo Povodí Moravy. Ještě v dubnu se zdálo, že konflikt přehrad na Tišnovsku s územními plány obcí půjde vyřešit během zpracování a připomínkování tohoto plánu povodí Dyje, který se má diskutovat v letech 2007 a 2008.
 
Nyní je ale zřejmé, že vše důležité bude rozhodnuto již letos ve chvíli, kdy vláda schválí Plán hlavních povodí. Protože ten ve svém návrhu obsahuje konkrétní seznam 205 (slovy dvou set pěti) zamýšlených přehrad na území České republiky, stejně jako striktně určuje způsob jejich územních ochrany, budou plány oblastí jednotlivých povodí nakonec spíše jen slohovým cvičením. Nadřazený Plán hlavních povodí má totiž mít závazný charakter a jednotlivé oblasti povodí musí vycházet z toho, co v něm bude psáno.
 
Z těchto důvodů je důležité zaměřit se na:
 
1. Připomínkování PHP, kdy termín pro zaslání připomínek končí 3. července 2006 - viz zde. Následovat má tzv. veřejné projednání, to je ale plánováno na polovinu srpna, kdy jsou lidé na dovolených, úřady a dalš instituce fungují jen na půl plynu v rámci okurkové sezóny (chceme věřit, že toto načasování není úmyslné). Proto je jednou ze tří klíčových připomínek žádost o přesunutí termínu veřejného projednání na vhodnější období, tedy nejméně o měsíc na září.
 
2. Na Povodí Moravy je možné do 30. června posílat připomínky k návrhu časového harmonogramu přípravy "Plánu oblasti povodí řeky Dyje" - viz zde. Namítat se zde dá především to, že vzhledem k dřívejšímu (již letos) schválení Plánu hlavních povodí působí harmonogram sice pěkně a otevřeně, ale v té době bude v klíčových otázkách již pozdě cokoliv namítat.
 
3. Pokračujte prosím ve sběru podpisů pod petici "Stop přehradě!", ta je stále platná. Požadavek na úřady, aby podnikly všechny kroky k vypuštění přehrad z příslušných dokumentů, je teď dokonce ještě aktuálnější.
 
Děkujeme Vám za Váš zájem a dosavadní podporu,
 
Jan Beránek

 

 

> zpět na hlavní stránku